Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Księgozbiór

tutaj →   Księgozbiór KATEDRA UNESCO

Czasopisma w Bibliotece Katedry UNESCO:

 Interpreting  

1/9/2007, 2/9/2007, 1/12/2010, 2/12/2010, 1/13/2011, 2/13/2011, 1/14/2012, 2/14/2012

Translation Studies

2/2 July 2009, 1/3 January 2010, 2/3 May 2010, 3/3 September 2010, 1/4 January 2011, 2/4 May 2011, 3/4 September 2011, 1/5 January 2012, 2/5 May 2012, 3/5 September 2012

 The Translator

1/15/2009, 2/15/2009, 1/16/2010, 2/16/2010, 1/17/2010, 2/17/2011, 1/18/2012, 2/18/2012

Target

1/19/2007, 2/19/2007, 1/20/2008, 2/20/2008, 1/21/2009, 2/21/2009, 1/22/2010, 2/22/2010, 1/23/2011, 1/24/2012

 The Interpreter and Translator Trainer

1/1/2007, 1/2/2008, 1/4/2010, 2/4/2010, 1/5/2011, 2/5/2011, 1/6/2012, 2/6/2012

Language and Cognition

1/3/2011, 2/3/2011, 1/4/2012, 2/4/2012, 3/4/2012

META Journal des Traducteurs / Translators’ Journal

1/56/Mars 2011, 2/56 Juin 2011, 3/56/Septembre 2011, 4/56 Decembre 2011, 1/57 Mars 2012

Cognitive Linguistics

1/23/2012, 2/23/2012, 3/23/2012

 

Bazy do testowania dostępne są z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się.

Czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej mogą z nich korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Europeistycznej i Czytelni Pracowników Nauki za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego adresu oraz hasła poczty elektronicznej na głównym serwerze pocztowym UJ.

Więcej informacji na temat usługi zdalnego dostępu znajduje się pod adresem: http://www.suss.uj.edu.pl/extranet-w-sieci-uj

U W A G A !!!
Ze względu na wymogi licencyjne zabronione jest masowe pobieranie zawartości baz (np. całych numerów czasopism) i/lub przekazywanie ich nieuprawnionym użytkownikom, a także użycie jakiegokolwiek programu do automatycznego pobierania plików.

 

Education Source – dostęp do 31 marca 2013 r.
Baza pełnotekstowych publikacji z zakresu edukacji, oparta na ponad 1.700 czasopismach, ponad 550 książkach, licznych materiałach konferencyjnych, raportach, rocznikach statystycznych i testach. Baza obejmuje m. in. edukację na szczeblu akademickim.
Adres dostępu: https://search.ebscohost.com
UWAGA! Należy wybrać: EBSCOhost Web, a następnie kliknąć na nazwę bazy.

Humanities Source – dostęp do 31 marca 2013 r.
Baza pełnotekstowych publikacji z 1.450 czasopism z zakresu humanistyki. Zawiera artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie (poezja, proza i dramat), recenzje książek, przedstawień baletowych i operowych, programów tanecznych, filmów, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych. Posiada tezaurus haseł przedmiotowych. Tematycznie obejmuje przede wszystkim:
- Archeologię
- Regionalistykę
- Sztukę
- Studia klasyczne
- Komunikację społeczną
- Taniec
- Film
- Folklor
- Studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies)
- Historię
- Dziennikarstwo
- Językoznawstwo
- Krytykę literacką i społeczną
- Literaturę
- Muzykę
- Sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty
- Filozofię
- Religię i teologię
Adres dostępu: https://search.ebscohost.com
UWAGA! Należy wybrać: EBSCOhost Web, a następnie kliknąć na nazwę bazy.
Legal Source – dostęp do 31 marca 2013 r.
Baza pełnotekstowych publikacji z niemal 900 wiodących czasopism naukowych z zakresu prawa.
Adres dostępu: https://search.ebscohost.com
UWAGA! Należy wybrać: EBSCOhost Web, a następnie kliknąć na nazwę bazy.
Oxford Handbooks Online – dostęp do 6 kwietnia 2013 r.
Baza ponad 325 podręczników wydawnictwa Oxford University Press. Tematycznie obejmuje następujące dyscypliny:
- Archeologia
- Historia
- Filologia klasyczna
- Językoznawstwo
- Literaturoznawstwo
- Muzykologia
- Filozofia
- Nauki polityczne
- Psychologia
- Religioznawstwo
- Ekonomia i zarządzanie
- Ekonomia i finanse
- Prawo
- Kryminologia
Adres dostępu: http://www.oxfordhandbooks.com
Polpred.com – dostęp do 15 kwietnia 2013 r.
Baza danych dotycząca rosyjskich środków masowego przekazu. Zawiera artykuły i informacje z ponad 600 źródeł, głównie z zakresu ekonomii. Baza rosyjskojęzyczna.
Adres dostępu: http://www.polpred.com/
UWAGA! Dostęp do bazy jest możliwy wyłącznie w Czytelni Informacji Naukowej BJ, po otrzymaniu loginu i hasła uprawniających do bezpłatnego korzystania.

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

 http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

http://mbc.malopolska.pl/dlibra

 Celem edukacji w zakresie wyszukiwania informacji w Internecie, z uwzględnieniem baz danych online, pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej oferują:

 * wykłady otwarte – cykl pt. Ars Quaerendi

* wykłady na zamówienie dla grup zorganizowanych – projekt pt. Ars Quaerendi Plus

Szczegóły: http://www.bj.uj.edu.pl/o_bib/AQ1.php

 
Wykonanie: Strony dla Firm