Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Kurs TŁUMACZENIE AUDIOWIZUALNE – WERSJA LEKTORSKA 22, 23 czerwca 2013

KATEDRA UNESCO do BADAŃ nad PRZEKŁADEM i KOMUNIKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ

Zaprasza na kurs

Tłumaczenie audiowizualne – wersja lektorska

W dniach 22 i 23 czerwca 2013

Kurs przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów  pragnących zdobyć wiedzę z zakresu opracowywania polskiej wersji językowej produkcji audiowizualnych w postaci wersji lektorskiej.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Języki wykorzystywane na zajęciach: angielski.
Liczba godzin dydaktycznych 16.

Cena 600 zł

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zajęcia zaczynają się w sobotę od godz. 13.00 i trwają do wieczora, natomiast w niedzielę zajęcia trwają od rana i kończą się ok. godz. 16.00

Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami takimi jak wpływ szyku zdań oraz interpretacji tekstu na intonację lektora i wartkość dialogu; specyfika tłumaczenia filmów dokumentalnych oraz fabularnych (w zależności od gatunku: sensacyjnych, kostiumowych, komediowych, etc.), praktycznymi aspektami współpracy autora polskiej wersji językowej z lektorem podczas udźwiękowienia filmu.

Osoby zainteresowane kursem prosimy o kontakt podyplomowe.unesco@uj.edu.pl

Szczegóły na stronie

http://www.unesco.uj.edu.pl/kursy-dla-tlumaczy.

Miejsce zajęć: Kraków, ul. Czapskich 4 (siedziba Katedry)

Kurs Tłumaczenie audiowizualne – DUBBING 27, 28 kwietnia 2013

KATEDRA UNESCO

do BADAŃ nad PRZEKŁADEM i KOMUNIKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ

Zaprasza na kurs

Tłumaczenie audiowizualne – dubbing

W dniach 27 i 28 kwietnia 2013

Kurs przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu opracowywania polskiej wersji językowej produkcji audiowizualnych w postaci wersji dubbingowanej.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Języki wykorzystywane na zajęciach: angielski.
Liczba godzin dydaktycznych 16.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i praca zaliczeniowa w postaci przygotowania tłumaczenia w zadanej technice przekładu audiowizualnego.   Cena 600 zł
Zajęcia zaczynają się w sobotę od godz. 13.00 i trwają do wieczora, natomiast w niedzielę zajęcia trwają od rana i kończą się ok. godz. 16.00

Po zakończeniu kursu studenci:
- znają podstawowe cechy tekstu audiowizualnego,
- umieją rozpoznać pojawiające się w tekstach problemy tłumaczeniowe i zaproponować konkretne rozwiązania dla nich w obrębie techniki tłumaczenia w formie dubbingu,
- umieją korzystać z narzędzi pracy tłumacza w przedmiotowym zakresie,
- znają sytuację na rynku pracy tłumaczeń audiowizualnych.

Osoby zainteresowane kursem prosimy o kontakt podyplomowe.unesco@uj.edu.pl

Szczegóły na stronie

http://www.unesco.uj.edu.pl/kursy-dla-tlumaczy.

Miejsce zajęć: Kraków, ul. Czapskich 4 (siedziba Katedry)

Kurs WERSJA NAPISOWA 13, 14 kwietnia 2013

Zapraszamy na kurs

Tłumaczenie audiowizualne – wersja napisowa

W dniach 13 i 14 kwietnia 2013

Kurs przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów  pragnących zdobyć wiedzę z zakresu opracowywania polskiej wersji językowej produkcji audiowizualnych w postaci wersji napisowej, w tym nauki obsługi profesjonalnego oprogramowania do rozstawiania napisów.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Języki wykorzystywane na zajęciach: angielski.
Liczba godzin dydaktycznych 16.

Cena 600 zł

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Zajęcia zaczynają się w sobotę od godz. 13.00 i trwają do wieczora, natomiast w niedzielę zajęcia trwają od rana i kończą się ok. godz. 16.00

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia związane z praktycznymi zasadami tłumaczenia audiowizualnego za pomocą napisów. Po ukończeniu kursu studenci umieją posługiwać się profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia napisów oraz znają podstawowe zasady ich tworzenia.

Osoby zainteresowane kursem prosimy o kontakt podyplomowe.unesco@uj.edu.pl

Szczegóły na stronie

http://www.unesco.uj.edu.pl/kursy-dla-tlumaczy.

Miejsce zajęć: Kraków, ul. Czapskich 4 (siedziba Katedry)

 

NOWY TERMIN! Kurs AUDIODESKRYPCJA w TEATRZE i w MUZEUM 23 i 24 marca 2013

KATEDRA UNESCO

do BADAŃ nad PRZEKŁADEM i KOMUNIKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ

Zaprasza na kurs

Audiodeskrypcja w teatrze i w muzeum

W dniach 23 i 24 marca 2013

Kurs przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu tworzenia audiodeskrypcji na potrzeby teatrów i muzeów.

Zajęcia są prowadzone w języku polskim.
Liczba godzin dydaktycznych 16.

Cena 450 zł

Zajęcia zaczynają się w sobotę od godz. 13.00 i trwają do wieczora, natomiast w niedzielę zajęcia trwają od rana i kończą się ok. godz. 16.00

Absolwent będzie dysponować wiedzą dotyczącą zasad przygotowywania audiodeskrypcji na potrzeby teatru i muzeum.
Po ukończeniu kursu studenci umieją posługiwać się profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia audiodeskrypcji oraz znają podstawowe zasady jej tworzenia. Podczas zajęć studenci samodzielnie tworzą audiodeskrypcję. Teksty poddawane są analizie krytycznej pod względem poprawności technicznej, stylistycznej i terminologicznej.

Osoby zainteresowane kursem prosimy o kontakt podyplomowe.unesco@uj.edu.pl

Szczegóły na stronie

http://www.unesco.uj.edu.pl/kursy-dla-tlumaczy.

Miejsce zajęć: Kraków, ul. Czapskich 4 (siedziba Katedry

Kurs AUDIODESKRYPCJA w TEATRZE i w MUZEUM 19, 20 stycznia 2013

KATEDRA UNESCO

do BADAŃ nad PRZEKŁADEM i KOMUNIKACJĄ MIĘDZYKULTUROWĄ

Zaprasza na kurs

Audiodeskrypcja w teatrze i w muzeum

W dniach 19 i 20 stycznia 2013

Kurs przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu tworzenia audiodeskrypcji na potrzeby teatrów i muzeów.

Zajęcia są prowadzone w języku polskim.
Liczba godzin dydaktycznych 16.

Cena 450 zł

Zajęcia zaczynają się w sobotę od godz. 13.00 i trwają do wieczora, natomiast w niedzielę zajęcia trwają od rana i kończą się ok. godz. 16.00

Absolwent będzie dysponować wiedzą dotyczącą zasad przygotowywania audiodeskrypcji na potrzeby teatru i muzeum.
Po ukończeniu kursu studenci umieją posługiwać się profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia audiodeskrypcji oraz znają podstawowe zasady jej tworzenia. Podczas zajęć studenci samodzielnie tworzą audiodeskrypcję. Teksty poddawane są analizie krytycznej pod względem poprawności technicznej, stylistycznej i terminologicznej.

Osoby zainteresowane kursem prosimy o kontakt podyplomowe.unesco@uj.edu.pl

Szczegóły na stronie

http://www.unesco.uj.edu.pl/kursy-dla-tlumaczy.

Miejsce zajęć: Kraków, ul. Czapskich 4 (siedziba Katedry)

Projekt i realizacja: desi9n.pl