Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Laur Jagielloński dla Pani Profesor Elżbiety Muskat-Tabakowskiej

Laur Jagielloński

 

Nagroda Rektora „Laur Jagielloński” przyznawana jest z okazji święta Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu 5 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok jej przyznania.

Nagroda przyznawana jest w trzech dziedzinach naukowych:

W roku 2012 nagrodę „Laur Jagielloński” otrzymali:

 Prof. zw. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska jest wybitną polską uczoną, językoznawcą i przekładoznawcą, której głos brzmi bardzo dobitnie w całej Europie, znany jest też i ceniony na całym świecie. Należy do międzynarodowej czołówki w badaniach językoznawczych w zakresie kognitywistyki, a jej wkład w badania przekładoznawcze zarówno na polu teorii jak i praktyki należy do najdonioślejszych i najbardziej cenionych.

Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową została założona w lipcu 2002 na mocy umowy zawartej między Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Dyrektorem Generalnym UNESCO, a inicjatorem jej powstania, twórcą programu i pierwszym kierownikiem jest prof. Tabakowska. Katedra należy do światowej sieci Katedr UNESCO, których liczba w tej chwili przekroczyła 500 w różnych krajach na całym świecie. Oryginalność i profesjonalność programu nauczania oraz wspaniale wykształcona kadra  zagwarantowały prowadzonej przez Prof. Tabakowską Katedrze czołowe miejsce w kraju i uczyniły z niej jeden z ważniejszych ośrodków w Europie. Studia magisterskie II stopnia w dziedzinie przekładoznawstwa prowadzone w Katedrze uzyskały międzynarodowy certyfikat European Master’s of Translation. Znak ten przyznaje się tylko programom oferowanym przez uczelnie wyższe spełniające najwyższe standardy jakości w zakresie kształcenia tłumaczy pisemnych. Oprócz nauczania studentów na poziomie studiów magisterskich Prof. Tabakowska w ciągu kilkunastu ostatnich lat wykształciła wielu czynnych tłumaczy na podyplomowych studiach dla tłumaczy specjalistycznych, konferencyjnych oraz literackich. Studia te powstały z jej inicjatywy i jako jedne z pierwszych w kraju podjęły trud kształcenia wykwalifikowanych tłumaczy dla agend Unii Europejskiej.

Wielki prestiż naukowy, międzynarodowa skala osiągnięć badawczych, autorytet w kraju i za granicą, wreszcie zasługi dla rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego i  ugruntowania jego czołowej pozycji  wśród polskich uczelni zostały potwierdzone nadaniem jej odznaczenia Laur Jagielloński.

 

Projekt: desi9n.pl