Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Nowy kurs Dubbing 26, 27 maja

Kurs Tłumaczenie audiowizualne – dubbing przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu opracowywania polskiej wersji językowej produkcji audiowizualnych w postaci wersji dubbingowanej.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Języki wykorzystywane na zajęciach: angielski.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 16 kandydatów.
Liczba godzin dydaktycznych 16.
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i praca zaliczeniowa w postaci przygotowania tłumaczenia w zadanej technice przekładu audiowizualnego.
Cena 600 zł
Kandydat powinien
– znać język angielski na poziomie przynajmniej B1
– posiadać znajomość gramatyki i stylistyki polskiej umożliwiającą mu tłumaczenie na język polski tekstów audiowizualnych
– w przypadku obcokrajowców znać język polski na poziomie C1 lub C2.
Po zakończeniu kursu studenci:
- znają podstawowe cechy tekstu audiowizualnego,
- umieją rozpoznać pojawiające się w tekstach problemy tłumaczeniowe i zaproponować konkretne rozwiązania dla nich w obrębie techniki tłumaczenia w formie dubbingu,
- umieją korzystać z narzędzi pracy tłumacza w przedmiotowym zakresie,
- znają sytuację na rynku pracy tłumaczeń audiowizualnych.

Wykonanie: Strony dla Firm