Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Katedra i pracownicy

Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową została założona w lipcu 2002, na mocy umowy zawartej przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Jego Magnificencję prof. dr hab. Franciszka Ziejkę i Dyrektora Generalnego UNESCO, Koichiro Matsuurę. Pierwszym Kierownikiem Katedry mianowana została prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska. Katedra należy do światowej sieci Katedr UNESCO, których jest w tej chwili ponad 500 w różnych krajach na całym świecie. W listopadzie 2002 program Katedr UNESCO obchodził dziesiątą rocznicę swojego istnienia.

W grudniu 2006 Katedra – dotąd wirtualna – zyskała status jednostki naukowo-dydaktycznej działającej w strukturach UJ. Katedra realizuje swoje cele w ramach zintegrowanego programu badawczego i dydaktycznego, na płaszczyźnie lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Celem ogólnym jest zintegrowanie i rozbudowanie istniejących programów szkolenia tłumaczy – w zakresie wszystkich form przekładu ustnego i pisemnego – wobec potrzeb, jakie stwarza istniejąca sytuacja polityczno-gospodarcza i kulturalna po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje na temat sieci Katedr UNESCO znaleźć można w portalu UNESCO: www.unesco.org .

Realizacja: desi9n.pl