Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Działalność Katedry

Działalność

 

1. Dydaktyka

Na działalność dydaktyczną Katedry składa się prowadzenie studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz Kursów Kształcenia Ustawicznego.

Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego kursy opcyjnie, za które mogą oni uzyskać punkty ECTS. Uruchomienie poszczególnych opcji zależy od liczby zgłoszeń; terminy zostaną ustalone z prowadzącymi na początku października.

W roku akademickim 2008/2009 Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uruchamia studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) kierunek: KULTUROZNAWSTWO, specjalność: językoznawstwo, specjalizacja: przekład i komunikacja międzykulturowa dla absolwentów studiów I stopnia (kierunek filologia, kulturoznawstwo).

2. Badania naukowe

Dotyczą głównie usprawnienia wszystkich etapów procesu szkolenia tłumaczy, które nie ma jeszcze w Polsce ustalonej tradycji. Nacisk na wypracowanie metod uczenia za pośrednictwem Internetu oraz przygotowywanie baz danych.

Projekt PICT Promoting Intercultural Competence in Translators

Cele projektu PICT (Promoting Intercultural Competence in Translators)  to, po pierwsze, ocena aktualnego stanu nauczania komunikacji międzykulturowej na studiach drugiego cyklu w UE oraz zbadanie przyszłych oczekiwania w tej dziedzinie. Drugim celem jest stworzenie narzędzi dostępnych dla wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego w UE, które ułatwią włączenie nauczania kompetencji międzykulturowej program nauczania na studiach tłumaczeniowych.

www.pictllp.eu

 

Projekt OPTIMALE: Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe

W dniach 15-16 lutego 2013 Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową zorganizowała międzynarodowe warsztaty dla dydaktyków przekładu. Wydarzenie to było częścią projektu OPTIMALE: Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe, finansowanego z środków Unii Europejskiej. Warsztaty otworzyli Prodziekan Wydziału Filologicznego ds. dydaktyki dr hab. Władysław Witalisz oraz prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska i dr hab. Maria Piotrowska. Sesje warsztatowe prowadzili prof. Elisabeth Lavault-Olléon z Uniwersytetu w Grenoble, dr Marcel Thelen z Uniwersytetu Zuyd w Maastricht  oraz dr Daniel Linder z Uniwersytetu w Salamance. Dyskusjom plenarnym przewodzili mgr Dariusz Hanusiak i mgr Krzysztof Łoboda z Katedry UNESCO UJ.  W warsztatach uczestniczyło 25 gości z Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Niemiec, Słowacji, Ukrainy oraz nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Gdańskiego.

 

3. Wymiana

Rozwijanie współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi o analogicznym profilu przez wymianę doświadczeń, studentów i kadry, udostępnianie programów i materiałów dydaktycznych, prowadzenie wspólnych warsztatów, seminariów, itp.

4. Wykłady otwarte

Informacje w dziale WYDARZENIE.

Partnerzy

Katedra współpracuje z szeregiem instytucji w kraju i za granicą. Są to między innymi:

Projekt i realizacja: desi9n.pl