Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Publikacje pracowników

ALEKSANDER GOMOLA

  KSIĄŻKI:

 Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne, Tarnów 2010

 

  

  OPUBLIKOWANE PRZEKŁADY: 

 I. Psychologia

1.Karen Horney, Nasze wewnętrzne konflikty, Rebis 1994

2. Judith Viorst, To, co musimy utracić, Zysk i S-ka 1996

3. Georgia Vitkin, Stres męski, Rebis 1997

4. Benjamin Spock, Rodzicom o dzieciach, Rebis 1998

5. Karen Horney, Autoanaliza, Rebis 2000

6. Karen Horney, Wykłady ostatnie, Rebis 2000

7. Erik Erikson, Dopełniony cykl życia, Rebis 2002

8. Archibald Hart, Adrenalina i stres, W Drodze, Poznań 2005

9. Archibald Hart, Męska depresja, W Drodze, Poznań 2004

10. Pat Galsinger, Chrześcijańska żonglerka, W Drodze 2009

                II. Religia/filozofia

11. Basil Pennington, Rekolekcje z Thomasem Mertonem, Rebis 1993

12. Ivan Illich, Celebrowanie świadomości, Rebis 1994

13. Thomas Merton  Mój spór z Gestapo Zysk i S-ka 1995

14.Thomas Merton  Ślub konwersacji, Zysk i S-ka 1997

15 Jan Paweł II, Siła wiary i umysłu, Rebis 1997

16. Richard John Neuhaus, Śmierć w piątek po południu, W Drodze 2001

17. Abraham Joshua Heschel, Prosiłem o cud, W Drodze 2001

18. George Weigel  Czym jest katolicyzm,  ZNAK, Kraków 2003

19. Thomas Merton  Aby odnaleźć Boga, W Drodze, Poznań 2004

20. Simon Tugwell, Drogi niedoskonałości, W Drodze 2006

21. Michael Casey, Święte czytanie,  W Drodze 2006

22. John McLaughlin Syn marnotrawny czy rozrzutny ojciec? eSPe 2006

23. Jim Forest E-maile z piekła eSPe 2007

24. Thomas Keating, Głęboka modlitwa, es pe 2007

25. Juliana z Norwich Objawienia Bożej miłości W Drodze 2007

26. Raymond E. Brown. Ewangelie. Metoda historyczno krytyczna  eSPe 2008

27. Tracey Rowland, Wiara Ratzingera, WAM 2010

28. Thomas Merton, Listy, W Drodze 2011

29. Patrick Hart, Złudzenia ateistów, WAM 2011

                 III. Beletrystyka/inne

30. John Saul, Drugie dziecko, Rebis 1993

31. Peter Straub, Julia, Rebis 1995

32. J. Modesitt, Upadek aniołów, Rebis 1997

33. Encyklopedia zdrowia (współautor przekładu) Rebis 1999

34. Richard Carlson, Nie zadręczaj się drobiazgami, Rebis 1998

35. Richard Carlson, Nie zadręczaj się drobiazgami w pracy, Rebis 1999

36. Jack Canfield i in., Balsam dla duszy matki, Rebis 2000

37. Jack Canfield i in., Balsam dla duszy na Boże Narodzenie, Rebis 2006

38. Ted Dekker, Trzy, W Drodze, Poznań 2004

39. Ted Dekker, Błysk W Drodze  2007

40. Jack Canfield (i in.) Balsam na Boże narodzenie D.W. Rebis 2006

 41. Anne Rice, Chrystus Pan. Wyjście z Egiptu D.W. Rebis 2007

 42. Anne Rice, Chrystus Pan. Droga do Kany D.W. Rebis 2008

 43. Atlas narciarski [współautor przekładu] Terka 2008

44. Max Lucado, Pokonaj swojego Goliata, W Drodze 2008

45. Dianne Hunt, Na dobre i na złe W Drodze 2009

 Aleksander Gomola – Publikacje

 KSIĄŻKI:

 Bóg kobiet. Studium językoznawczo-teologiczne, Tarnów 2010

NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY:

 1.Wpływ nowych teorii geologicznych na chrześcijaństwo brytyjskie w XIX wieku czyli jak ocean czasu pochłonął historię zbawienia w: E. Przybył, (red.) Religia wobec historii, historia wobec religii, Kraków Nomos 2006, s. 203-212.

 2. On Throwing the Sand in Mock on Mock on, Voltaire Rousseau; An Analysis of Two Translations of One Poem by William Blake, w: Z. Mazur, T. Bela, Language and Identity. Kraków 2006.

 3. Translation as a Different Conceptualization. A Linguistic analysis of a poem by Czesław Miłosz Wykład V and its English translation w: Cognition in Language, ed. W. Chłopicki, A. Pawelec, A. Pokojska. Tertium, Kraków 2007, s. 312-323.

 4. Kilka uwag dotyczących tłumaczenia tekstu religijnego na marginesie przekładu Revelations of Divine Love Juliany z Norwich, „Przekładaniec” 18/19 1/2/2007, s. 248-256.

 5. Bitwa o słowa, czyli spór o język inkluzywny w angielskich przekładach Biblii w: Współczesne kierunki analiz przekładowych,  red. Maria Piotrowska, Seria „Język Trzeciego Tysiąclecia” Kraków, 2007, s. 103-111.

 6. Czy Biblia mówi to, co mówi? Feministyczna interpretacja tekstu biblijnego Elisabeth Schüssler Fiorenza, „Er(r)go” 2(2008) s. 20-31.

 7. Czy Bóg może być kobietą albo czy polszczyzna może być inkluzywna? Uwagi na marginesie polskiej próby przekładu książki Elizabeth Johnson She Who Is w:

 Współczesna polszczyzna – stan, perspektywy, zagrożenia, Kraków, 2008, s 453-459.

 8. Teologia feministyczna, w: Chrześcijaństwo przed nami (pr. zbior.) WAM Kraków 2008 s. 99-111.

 9. Od Boga Ojca do Boga Matki: Przemiany konceptualizacji domeny Bóg we współczesnej teologii chrześcijańskiej, w: P. Fast, M. Duś (red.) Idea przemiany 2, Częstochowa 2008, s. 267-279.

 10.  Język inkluzywny w angielskich i polskich przekładach Biblii. Moda, fanaberia, potrzeba? w:  St. Koziara, W. Przyczyna (red.), Polszczyzna biblijna, t. 1, Biblos, Tarnów 2009, s. 167-181.

 11.  Inclusive language in Polish Religious Discourse w:  E. Adamiak, M. Chrząstowska, C. Methuen,  S. Sobkowiak, Gender and Religion in Central and Eastern Europe, Poznań 2009, Redakcja Wydawnictw, s. 113-126.

 12. Who Does John Donne Go to Bed with or How not to Translate a Love Poem, w: M. Misztal, M. Trawiński, (eds.), Current Issues in English Studies, Kraków 2009, s. 217-227.

 13. Jakim ojcem jest Bóg? Konceptualizacja Boga jako Ojca w Katechizmie Kościoła Katolickiego w: P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak i M. Rybka (red.) Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)”  t. V Poznań 2009, s. 110-115.

 14. From GOD IS FATHER to GOD IS A FRIEND. Conceptual integration in metaphors for God in Christian Discourse, w: E. Tabakowska, M. Choiński, Ł. Wiraszka  (eds.) Cognitive Linguistics in Action. From Theory to Application and Back. De Gruyter Mouton, Berlin/New York 2010.

 15. “Wszyscy Kreteńczycy kłamią”. Analiza wybranych homilii radiowych biskupa Józefa Zawitkowskiego w: D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.) Dyskurs religijny w mediach, Tarnów 2010.

 16. Conceptualization of prayer in William Law’s The Spirit of Prayer, w: Caballero, R. and M. J. Pinar (eds.) Ways and Modes of Human Communication. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha and AESLA, La Mancha 2010.

 17. Teologia feministyczna. Osiągnięcia i porażki, Centrum Jana Pawła II przy Papieskiej Akademii Teologicznej. Kraków  2010, s. 25–36.

 18. Teaching Translation of Religious Discourse w:  Bogucki, Ł. Teaching Translation and Interpreting, Cambridge 2010, s. 41–51.

 19. Meaning in theology: metaphors for God as conceptual blends in: Gomola A.,  Humphries C,. Kossek J. (eds.) English Language literature and Culture. New Directions in Research, Bielsko Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH 151-170. 

 20. Does the Bible say what it says? “The Circular Dance” of Feminist Biblical Interpretation, w: W. Kalaga, M. Kubisz, J. Mydla, (eds.), A Culture of Recycling/Recycling Culture?, Peter Lang, Frankfurt am Main, Wien, 2011, s. 45-53.

 21. Myśl feministyczna w przekładach Biblii „Przekładaniec” 24, 2010, s. 212–227

 22. Cognitive mechanisms at work and their perlocutory effect in Catholic preaching. A case study, w: Texts and Minds, Alina Kwiatkowska (red.) Peter Lang, Frankfurt am Main 2011, s. 287–299. 


Projekt: desi9n.pl