Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Kursy dla tłumaczy

Zapraszamy na weekendowe kursy dla tłumaczy

obecnie w ofercie:

Tłumaczenie audiowizualne – wersja napisowa 13, 14 kwietnia 2013

Tłumaczenie audiowizualne – wersja lektorska 22, 23 czerwca 2013

Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w kinie i telewizji Tłumaczenie audiowizualne – napisy dla niesłyszących

Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w teatrze i muzeum 23, 24 marca 2013

Tłumaczenie audiowizualne – dubbing 27, 28 kwietnia 2013

 

Kwestionariusz osobowy tutaj →     audio KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Zasady rekrutacji: Decyduje kolejność zgłoszenia.

 Zgłoszenia: podyplomowe.unesco@uj.edu.pl

Limit przyjęć: 15-20 osób

Czas trwania kursu: 1 weekend; 16 godzin dydaktycznych

Termin rozpoczęcia i zakończenia:  Kursy prowadzone będą cyklicznie i uruchamiane w miarę zainteresowania poszczególnymi kursami.

 

Realizacja: desi9n.pl