Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Kursy dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych

UWAGA!!!!

                                WE WRZEŚNIU KURS INTENSYWNY I STOPNIA!!!!

                  PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU I ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

 

Kurs odbędzie się w dniach: 16, 18, 20, 23, 25 WRZESIEŃ w godz. 16.00-21.00

 

 

ZAPISY NA KURS DO 31.08.2013

 

 

PROSZĘ PRZESŁAĆ KWESTIONARIUSZ (KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY)

I KSEROKOPIE DOWODU OSOBISTEGO NA ADRES: aleksandra.rosadzinska@uj.edu.pl

LUB FAXEM: 48 12 663 38 42

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

REKRUTACJA na KURS II stopnia dla absolwentów kursu I stopnia

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU I ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

– 15 godzin;

język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski, język francuski

ZAPISY NA KURS DO 31.08.2013

zajęcia od godz. 17.00 TERMIN ZAJĘĆ BĘDZIE UZGODNIONY Z GRUPĄ – MUSI SIĘ ZEBRAĆ CO NAJMNIEJ 10 OSÓB W DANEJ SEKCJI JĘZYKOWEJ !!! GRUPA ANGIELSKA – ZAJĘCIA  WE WRZEŚNIU!!

PROSZĘ PRZESŁAĆ KWESTIONARIUSZ (KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY)

I KSEROKOPIE DOWODU OSOBISTEGO NA ADRES: aleksandra.rosadzinska@uj.edu.pl

LUB FAXEM: 48 12 663 38 42

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

1. PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU I ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO  – KURS I STOPNIA DLA SŁUCHACZY WSZYSTKICH JĘZYKÓW.

I – Kodeks tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczeń pisemnych
1) omówienie I części kodeksu
2)  przykłady niepoprawnie wykonanych tłumaczeń
3) różne typy dokumentów
a) dokumenty sporządzone na formularzach
b) dokumenty wielostronicowe
c) dokumenty wielojęzyczne
d) dokumenty wielojęzyczne-wielostronicowe

II – Kodeks tłumacza przysięgłego w zakresie tłumaczeń ustnych
1) omówienie II części kodeksu
2) rodzaje tłumaczeń ustnych i ich zastosowanie
3) przykłady ćwiczeń pamięciowych, podstawy notacji
4) podstawowe techniki do
- tłumaczenia a vista
- tłumaczenia liaison
- tłumaczenia konsekutywnego

Oferta jest skierowana do osób, które chcą:
- poznać formalnoprawne oraz praktyczne zasady świadczenia usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych w charakterze tłumacza przysięgłego
- doskonalić swój warsztat w zakresie sporządzania tłumaczeń poświadczonych;
- przygotować się od strony formalnoprawnej do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz do zawodu tłumacza;

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 10 kandydatów, maksymalna liczba słuchaczy w jednej edycji to 35 osób.

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.

Cena 900 zł.

2. PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU I ZAWODU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO  – KURS II STOPNIA: JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI, JĘZYK FRANCUSKI, JĘZYK WŁOSKI, JĘZYK HISZPAŃSKI, JĘZYK ROSYJSKI

Na kursie II stopnia uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania wiedzy zdobytej na Kursie I stopnia tłumacząc paralelne dokumenty w języku polskim i języku niemieckim lub hiszpańskim, włoskim, francuskim, angielskim, rosyjskim.

Po wprowadzeniu (ramy prawne, zasady formalno-prawne dla sporządzania tłumaczeń poświadczonych, uzus tłumaczeniowy) omawiane są różne gatunki tekstów, z którymi najczęściej spotyka się w swojej praktyce tłumacz przysięgły. Są to dokumenty metrykalne,  zaświadczenia, tłumaczenia notarialne (pełnomocnictwa, umowy zawiązania spółki, umowy sprzedaży) oraz dokumenty występujące w obrocie sądowym (wyroki, potwierdzenie nabycia spadku, pisma rozwodowe).

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 15 kandydatów.

Liczba godzin dydaktycznych: 15

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń z ćwiczeń.

Cena 450 zł.

Wszelkich informacji na temat ww. kursów udziela Aleksandra Rosadzińska, tel. 12 663 38 26, e-mail: aleksandra.rosadzinska@uj.edu.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ

I UDZIAŁU W KURSACH!!

Realizacja: desi9n.pl