Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Kursy dla tłumaczy audiowizualnych

Uwaga! ogłaszamy terminy kursów  w II semestrze 2012/2013

Od tej chwili chętni mogą już się zapisywać. Prosimy o wypełnienie zamieszczonego niżej kwestionariusza, wydrukowanie go i podpisanie. Następnie prosimy o przesłanie do Katedry UNESCO (Kraków, ul. Czapskich 4) kwestionariusza oraz ksero dowodu osobistego. Można też przesłać skany.

Gdy zbierze sie grupa chętnych, zawiadomimy wszystkich zainteresowanych: 1) czy zajęcia się odbędą i 2) można już wpłacać pieniądze. Każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer konta. W tej chwili nie przyjmujemy jeszcze wpłat.

Zajęcia zaczynają się w soboty od godz. 13.00 i trwają do wieczora, natomiast w niedzielę zajęcia trwają od rana i kończą się ok. godz. 16.00

ZAPRASZAMY !!!

Najbliższy kurs:

AUDIODESKRYPCJA w TEATRZE i w MUZEUM 23 i 24 marca 2013

Następny kurs WERSJA NAPISOWA 13 i 14 kwietnia 2013

Następny kurs DUBBING 27 i 28 kwietnia 2013

Następny kurs WERSJA LEKTORSKA 22 i 23 czerwca 2013

   Kwestionariusz osobowy tutaj →     KWESTIONARIUSZ OSOBOWY kurs

Kursy prowadzone w roku akad. 2012/2013:

Zasady rekrutacji: Decyduje kolejność zgłoszenia.

 Zgłoszenia: podyplomowe.unesco@uj.edu.pl

Limit przyjęć: 15-20 osób

Czas trwania kursu: 1 weekend; 16 godzin dydaktycznych

Termin rozpoczęcia i zakończenia kursów: pierwsza edycja odbędzie się w semestrze

zimowym 2012/13. Kursy prowadzone będą cyklicznie i uruchamiane w miarę

zainteresowania poszczególnymi kursami.

Kurs Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w teatrze i muzeum przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu tworzenia audiodeskrypcji na potrzeby teatrów i muzeów.
Zajęcia są prowadzone w języku polskim.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 15 kandydatów.
Liczba godzin dydaktycznych 16.
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów składających się na kurs.
Cena 450 zł.
Kandydat powinien
– posiadać znajomość gramatyki i stylistyki polskiej umożliwiającą mu tworzenie poprawnych tekstów w tym języku
– w przypadku obcokrajowców znać język polski na poziomie C1 lub C2.
Absolwent będzie dysponować wiedzą dotyczącą zasad przygotowywania audiodeskrypcji na potrzeby teatru i muzeum.
Po ukończeniu kursu studenci umieją posługiwać się profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia audiodeskrypcji oraz znają podstawowe zasady jej tworzenia
Podczas zajęć studenci samodzielnie tworzą audiodeskrypcję. Teksty poddawane są analizie krytycznej pod względem poprawności technicznej, stylistycznej i terminologicznej.

Kurs Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w kinie i telewizji przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu tworzenia audiodeskrypcji na potrzeby kina i telewizji.
Zajęcia są prowadzone w języku polskim.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 12 kandydatów.
Liczba godzin dydaktycznych 16.
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów składających się na kurs.
Cena 450 zł.
Kandydat powinien
– posiadać znajomość gramatyki i stylistyki polskiej umożliwiającą mu tworzenie poprawnych tekstów w tym języku
– w przypadku obcokrajowców znać język polski na poziomie C1 lub C2.
Absolwent będzie dysponować wiedzą dotyczącą zasad przygotowywania audiodeskrypcji na potrzeby kina i telewizji.
Po ukończeniu kursu studenci umieją posługiwać się profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia audiodeskrypcji oraz znają podstawowe zasady jej tworzenia
Podczas zajęć studenci samodzielnie tworzą audiodeskrypcję. Teksty poddawane są analizie krytycznej pod względem poprawności technicznej, stylistycznej i terminologicznej.

Kurs Tłumaczenie audiowizualne – dubbing przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu opracowywania polskiej wersji językowej produkcji audiowizualnych w postaci wersji dubbingowanej.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Języki wykorzystywane na zajęciach: angielski.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 16 kandydatów.
Liczba godzin dydaktycznych 16.
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i praca zaliczeniowa w postaci przygotowania tłumaczenia w zadanej technice przekładu audiowizualnego.
Cena 600 zł
Kandydat powinien
– znać język angielski na poziomie przynajmniej B1
– posiadać znajomość gramatyki i stylistyki polskiej umożliwiającą mu tłumaczenie na język polski tekstów audiowizualnych
– w przypadku obcokrajowców znać język polski na poziomie C1 lub C2.
Po zakończeniu kursu studenci:
- znają podstawowe cechy tekstu audiowizualnego,
- umieją rozpoznać pojawiające się w tekstach problemy tłumaczeniowe i zaproponować konkretne rozwiązania dla nich w obrębie techniki tłumaczenia w formie dubbingu,
- umieją korzystać z narzędzi pracy tłumacza w przedmiotowym zakresie,
- znają sytuację na rynku pracy tłumaczeń audiowizualnych.

Kurs Tłumaczenie audiowizualne – napisy dla niesłyszących przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu opracowywania napisów dla niesłyszących, w tym nauki obsługi profesjonalnego oprogramowania do rozstawiania napisów.
Zajęcia są prowadzone w języku polskim.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 12 kandydatów.
Liczba godzin dydaktycznych 16.
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów składających się na kurs.
Cena 450 zł.
Kandydat powinien
– posiadać znajomość gramatyki i stylistyki polskiej umożliwiającą mu tłumaczenie na język polski tekstów audiowizualnych
– w przypadku obcokrajowców znać język polski na poziomie C1 lub C2.
Po zakończeniu kursu studenci:
- znają podstawowe cechy tekstu audiowizualnego;
- umieją korzystać z narzędzi pracy tłumacza w przedmiotowym zakresie, w tym ze specjalistycznego oprogramowania do tworzenia napisów dla niesłyszących;
- znają sytuację na rynku pracy tłumaczeń audiowizualnych;
- znają polskie i europejskie zasady tworzenia napisów dla niesłyszących i rozstawiania ich.

Kurs Tłumaczenie audiowizualne – wersja lektorska przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów  pragnących zdobyć wiedzę z zakresy opracowywania polskiej wersji językowej produkcji audiowizualnych w postaci wersji lektorskiej.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Języki wykorzystywane na zajęciach: angielski.
Kandydat powinien:
– znać język angielski na poziomie przynajmniej B1
posiadać znajomość gramatyki i stylistyki polskiej umożliwiającą mu tłumaczenie na język polski tekstów audiowizualnych
– w przypadku obcokrajowców znać język polski na poziomie C1 lub C2.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 16 kandydatów.
Liczba godzin dydaktycznych: 16
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów składających się na kurs.
Cena 600 zł.
Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia związane z praktycznym zastosowaniem technik tworzenia wersji lektorskiej.
Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami takimi jak wpływ szyku zdań oraz interpretacji tekstu na intonację lektora i wartkość dialogu; specyfika tłumaczenia filmów dokumentalnych oraz fabularnych (w zależności od gatunku: sensacyjnych, kostiumowych, komediowych, etc.), praktycznymi aspektami współpracy autora polskiej wersji językowej z lektorem podczas udźwiękowienia filmu.

Kurs Tłumaczenie audiowizualne – wersja napisowa przeznaczony jest dla tłumaczy, studentów i absolwentów  pragnących zdobyć wiedzę z zakresy opracowywania polskiej wersji językowej produkcji audiowizualnych w postaci wersji napisowej, w tym nauki obsługi profesjonalnego oprogramowania do rozstawiania napisów.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim.
Języki wykorzystywane na zajęciach: angielski.
Kandydat powinien:
– znać język angielski na poziomie przynajmniej B1
posiadać znajomość gramatyki i stylistyki polskiej umożliwiającą mu tłumaczenie na język polski tekstów audiowizualnych
– w przypadku obcokrajowców znać język polski na poziomie C1 lub C2.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie grupy składającej się z co najmniej 12 kandydatów.

Liczba godzin dydaktycznych: 16

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów składających się na kurs.

Cena 600 zł

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia związane z praktycznymi zasadami tłumaczenia audiowizualnego za pomocą napisów. Po ukończeniu kursu studenci umieją posługiwać się profesjonalnym oprogramowaniem do tworzenia napisów oraz znają podstawowe zasady ich tworzenia.

KADRA rok 2012/2013 

  Magdalena Balcerek: tłumaczka audiowizualna z ponad 20-letnim doświadczeniem. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, już w czasie studiów wykonywała tłumaczenia m.in. dla ITI Film Studio. Autorka wersji polskiej znanych filmów m.in. Spielberga, wielu komedii, serialu „Przyjaciele” i „Seks w wielkim mieście”. Wyszkolona przez najlepszych specjalistów z dawnego Studia Opracowań Filmów, sama już wyszkoliła ponad 20 znanych tłumaczy – autorów wersji lektorskich  i napisów. Prowadzi kursy z napisów w ramach współpracy STP-STAW, oraz zajęcia z napisów i z podstaw prawa autorskiego na SWPS.

Jako wiceprezeska Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych broni praw tłumaczy w  Sejmie. Pomaga kolegom uzyskać właściwe umowy ze zleceniodawcami. Bierze także udział w raczkujących pracach nad europejską normą napisową w ramach właśnie zawiązywanego formalnie paneuropejskiego stowarzyszenia stowarzyszeń.

Katedrze UNESCO prowadzi kurs: tłumaczenie audiowizualne – wersja napisowa.

 Urszula Butkiewicz: absolwentka polonistyki i dziennikarstwa; napisami dla niesłyszących zajmuje się od 1997 roku, audiodeskrypcją - od 2007; wieloletnia redaktorka napisów dla niesłyszących w TVP;  współautorka  wypracowanych dzięki konsultacjom z odbiorcami i surdopedagogami kryteriów redagowania napisów; od początku uczestniczy w projekcie „Poza Ciszą i Ciemnością” oraz „Usłysz obraz, zobacz dźwięk” – przygotowując opracowania filmów, spektakli i ekspozycji muzealnych dla osób niesłyszących  i niewidomych; prowadzi warsztaty i szkolenia z audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących; autorka wierszy dla dzieci, opartych na zabawie językowej. 

W Katedrze UNESCO prowadzi kurs: tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w kinie i telewizji oraz tłumaczenie audiowizualne – napisy dla niesłyszących.

 Anna Celińska ukończyła studia magisterskie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Obecnie prowadzi zajęcia z dubbingu na studiach podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od szesnastu lat pracuje jako audiowizualny tłumacz freelancer – specjalizuje się w wersjach dubbingowanych oraz lektorskich. Jest współzałożycielką oraz prezesem Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych (STAW) oraz wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych. Wykłada dubbing w Warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorką polskich wersji językowych filmów i seriali takich jak „Komisarz Rex”, „Krowa i Kurczak”, „Jam Łasica”, „Bliźniaki Cramp”, „Garfield i przyjaciele”, czy „Życie na podsłuchu”.

W Katedrze UNESCO prowadzi kurs: Tłumaczenie audiowizualne – dubbing.

 Agata Deka: absolwentka anglistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik produkcji wielu polskich filmów. Napisy i wersje lektorskie tworzy od 12 lat, jest autorką napisów do wielu filmów, które stały się przebojami kinowymi: np. filmy braci Coen: „To nie jest kraj dla starych ludzi”, „Tajne przez poufne”, czy ostatni film Tarantino: „Bekarty wojny”. Prowadzi zajęcia z napisów filmowych na podyplomowych studiach dla tłumaczy w Warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

W Katedrze UNESCO prowadzi kurs: tłumaczenie audiowizualne – wersja napisowa.

 Dorota Dziadkiewicz: absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału Polonistyki. Przez  3 lata pracowała w teatrze jako asystentka scenografa i reżysera. Od 20 lat pracuje w TVP, gdzie zajmuje się  opracowywaniem list dialogowych do filmów dubbingowanych.   Od 2007  pełni funkcję sekretarza w Stowarzyszeniu Tłumaczy Audiowizualnych. Wykłada dubbing w Warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorką polskich wersji językowych do filmów i seriali takich jak: „Garfield”, „Miś Paddington”, „Duszek Kacperek”, „Hrabia Montecristo”, „Jetsonowie”, „Snoopy” i wiele innych.

W Katedrze UNESCO prowadzi kurs: tłumaczenie audiowizualne – dubbing.

  Anna Jankowska: asystent w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ oraz prezes Fundacji Siódmy Zmysł. Absolwentka Instytutu Filologii Romańskiej UJ. Interesuje się przekładem audiowizualnym, a w szczególności napisami dla niesłyszących oraz audiodeskrypcją. Tłumaczka audiowizualna, przygotowuje polskie wersje językowe na zlecenie Telewizji Religia oraz CBbbies. Członek European Association for Studies in Screen Translation.

W Katedrze UNESCO prowadzi kursy wprowadzające do tłumaczenia audiowizualnego.

 Krzysztof Kowalczyk: absolwent Wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych SGH oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia na tejże uczelni. Tłumaczeniami audiowizualnymi zajmuje się od kilkunastu lat. Specjalizuje się w wersji lektorskiej. Pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych. Prowadzi kursy z wersji lektorskiej w ramach współpracy STP-STAW oraz  na SWPS.

Wspólnie z Sylwestrem Misiorkiem przygotowuje wersje lektorskie dla stacji takich jak TVN, HBO i FOX Life. Są autorami polskich wersji językowych tak znanych tytułów jak „Dr House”, „Seks w wielkim mieście” czy „Brzydula Betty”.

W Katedrze UNESCO prowadzi kurs: tłumaczenie audiowizualne – wersja lektorska.

 Izabela Künstler : audiodeskrypcją zajmuje się od 2007 roku. Autorka i redaktorka tekstów audiodeskrypcji do kilkudziesięciu filmów i kilkunastu przedstawień teatralnych (m.in. Teatru Narodowego w Warszawie), a także audiodeskrypcji ekspozycji muzealnych (Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Mazowieckim w Płocku, sale Zamku Królewskiego w Warszawie).  Współpracuje z Projektem „Poza ciszą i ciemnością” Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” oraz z projektem „Usłysz obraz, zobacz dźwięk” Fundacji Siódmy Zmysł. Od 1994 roku opracowuje napisy dla niesłyszących, do 2010 roku była kierowniczką Redakcji Napisów dla Niesłyszących Telewizji Polskiej.  Autorka eseju poświęconego audiodeskrypcji, wydanego w  książce „Białą laską po kinowym ekranie” (Wydawnictwo PZN, 2011)  oraz tekstu „Napisy dla niesłyszących – problemy i wyzwania” („Przekładaniec”, 2008 r. ). Stale wykłada audiodeskrypcję w warszawskiej Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

W Katedrze UNESCO prowadzi kursy: tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w kinie i telewizji oraz w teatrze i w muzeum, a także tłumaczenie audiowizualne – napisy dla niesłyszących.

 Sylwester Misiorek: tłumaczeniami audiowizualnymi zajmuje się od kilkunastu lat, specjalizując się w wersji lektorskiej. W pracy wykorzystuje rozległą wiedzę lingwistyczną, którą zdobył podczas studiów na Wydziale Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz podczas pięcioletniego pobytu w Moskwie. Wspólnie z Krzysztofem Kowalczykiem wyszkolił wielu dialogistów.  Prowadzi kursy z wersji lektorskiej w ramach współpracy STP-STAW oraz  na SWPS.

Wspólnie z Krzysztofem Kowalczykiem przygotowuje wersje lektorskie dla stacji takich jak TVN, HBO i FOX Life. Są autorami polskich wersji językowych tak znanych tytułów jak „Dr House”, „Seks w wielkim mieście” czy „Brzydula Betty”.

W Katedrze UNESCO prowadzi kurs: tłumaczenie audiowizualne – wersja lektorska.

Projekt: desi9n.pl