Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Staż tłumaczeniowy dla studentów w Luksemburgu

Logo Komisji EuropejskiejDepartament Języka Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT)

Komisji Europejskiej (KE)

organizuje nabór

na bezpłatne staże tłumaczeniowe dla studentów.

 Bezplatne praktyki w DGT – 2013

Najważniejsze informacje na temat stażu:

1. Staż ma miejsce w Luksemburgu.

2. Czas trwania stażu – 4 tygodnie (sierpień lub wrzesień).

3. Oferta stażu skierowana jest do studentów czwartego i piątego roku studiów, osób z dyplomem licencjata oraz studentów ostatniego roku studiów licencjackich.

4. Wymagania: doskonała znajomość języka polskiego oraz bardzo dobra znajomość przynajmniej dwóch języków urzędowych UE, w tym jednego z języków proceduralnych, tj. angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.

5. Oferujemy: zapoznanie stażystów z warsztatem pracy tłumacza Komisji Europejskiej, możliwość zdobycia praktycznej wiedzy dotyczącej tłumaczenia tekstów UE oraz opiekę mentora przez cały czas trwania stażu. Po przeszkoleniu – możliwość tłumaczenia bieżących dokumentów KE na język polski przy wsparciu ze strony doświadczonych tłumaczy. Po zakończeniu stażu studenci otrzymują zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu.

6. Staż jest bezpłatny. Kandydaci sami muszą pokryć koszty podróży, utrzymania i ubezpieczenia.

7. Odbycie czterotygodniowego stażu bezpłatnego nie wyklucza odbycia w przyszłości płatnego stażu w instytucjach UE.

8. Po zakończeniu rekrutacji KE podpisuje z wybranymi studentami i uczelnią wysyłającą standardową umowę regulującą warunki stażu.

 

Oficjalne zgłoszenia w języku EN, FR lub DE (CV w formacie Europass, list motywacyjny i wyciąg ocen z ostatniego roku studiów) należy przesłać na adres e-mail: DGT-PRAKTYKISTUDENCKIE@ec.europa.eu

do 6 maja 2013 roku. Zgłoszenia można przesyłać indywidualnie.

 

Z poważaniem

Magdalena Polaczyk

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych – Departament Języka Polskiego

Komisja Europejska

Biuro: JMO C4/091,

Rue Alcide de Gasperi – L-2920 Luxembourg

telefon: (+352) 4301 36445

E-mail: DGT-PRAKTYKISTUDENCKIE@ec.europa.eu

Realizacja: desi9n.pl