Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Literatury

Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Literatury przeznaczone są dla absolwentów dowolnych
studiów magisterskich lub licencjackich, znających w stopniu zaawansowanym język obcy,
posiadających predyspozycje do tłumaczenia literatury pięknej, jak również tekstów z zakresu
szeroko rozumianego dyskursu humanistycznego i zainteresowanych poszerzaniem swoich
kompetencji literackich. Predyspozycje te potwierdzone zostają pomyślnym wynikiem
procedury kwalifikacyjnej.

Kandydaci przedstawiają teczki zawierające ok. 10 stron przekładu tekstów literackich i/lub
humanistycznych wraz z oryginałami. Na podstawie tych materiałów odbywa się rozmowa
kwalifikacyjna, sprawdzająca kompetencje, predyspozycje oraz zainteresowania literackie
kandydatów.

Przewiduje się otwarcie kilku grup językowych (angielski, hiszpański, niemiecki, francuski,
włoski, rosyjski) w zależności od liczby zgłoszeń.

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach ze szczególnym
uwzględnieniem wykonywania indywidualnych zadań przekładowych (po cztery w każdym
semestrze) i omówienia ich z prowadzącymi warsztaty podczas indywidualnych konsultacji.

Praca dyplomowa, której wykonanie stanowi warunek otrzymania świadectwa ukończenia
Studiów, polega na wykonaniu przekładu co najmniej jednego spośród grupy tekstów
zaproponowanych uczestnikom przez współpracujące z Katedrą UNESCO wydawnictwa.
Prace oceniane są przez wykładowców Studiów oraz, równolegle, przez niezależnych
ekspertów, czyli redaktorów wydawnictw. Integralną częścią świadectwa ukończenia
Studiów są wydawane przez wydawnictwa partnerskie certyfikaty jakości wykonanych
próbek i ich akceptowalności na tle standardów obowiązujących na rynku. Ze względu na
specyfikę przekładu literackiego i jego oceny, materiały do prac dyplomowych przekazywane
są uczestnikom w czerwcu, termin oddania gotowych prac upływa w sierpniu, wręczenie
dyplomów odbywa się na przełomie września i października.

Wykonanie: Strony dla Firm