Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Informacja dla kandydatów

  Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Literatury

WYDZIAŁ Wydział Filologiczny
JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Literatury
OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE (całość) 4000 zł
DANE TELEADRSOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA PODYPLOMOWE  
adres 31-007 Kraków, ul. Czapskich 4
telefon 12 663-38-26
fax 12 663 – 38-42
e-mail podyplomowe.unesco@uj.edu.pl
strona WWW http://www.unesco.uj.edu.pl
DNI I GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU Poniedziałek – piątek godz. 10.30 – 13.30
LICZBA SEMESTRÓW 2 semestry
JĘZYK WYKŁADOWY Język polski
KRYTERIA KWALIFIKACJI SŁUCHACZY Kandydaci proszeni są o dostarczenie teczki z przekładami z wybranego języka obcego (ok. 10 stron) w dniach 16 – 25 sierpnia 2013 (osobiście lub drogą pocztową). Rozmowy kwalifikacyjne (w języku polskim) dotyczą złożonych przez kandydata przekładów oraz jego zainteresowań literackich i odbędą się  w połowie września 2013 . Kandydaci składający prace przekładowe drogą pocztową proszeni są o dołączenie wypełnionego kwestionariusza osobowego.kwestionariusz osobowy kandydata
LIMIT PRZYJĘĆ Lista rankingowa, maksymalna ilość osób w grupie 18; minimalna ilość osób w grupie 12
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW (od … do …) Rejestracja na stronie www.erk.uj.edu.pl w dniach 16 - 28 sierpnia 2013
WYMAGANE DOKUMENTY Słuchacze składają dokumenty po zakwalifikowaniu się na studia: podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich, 2 fotografie, ksero dowodu osobistego
MATERIAŁY DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE -
OPIS STUDIÓW (m.in. kiedy i w jakich godzinach odbywają się zajęcia).
 
OKREŚLENIE  OBSZARU KSZTAŁCENIA do
którego przyporządkowane są studia podyplomowe
Nabór do grup z językiem: angielskim, francuskim, hiszpański, niemieckim, rosyjskim, włoskim. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki (popołudnia) i soboty (przedpołudnia) przez cały rok akademicki.
 
Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Literatury przeznaczone są dla
absolwentów dowolnych studiów magisterskich lub licencjackich, znających w stopniu zaawansowanym język obcy (z listy wyznaczonej przez Studia), posiadających predyspozycje do tłumaczenia literatury pięknej, jak również tekstów z zakresu szeroko rozumianego dyskursu humanistycznego i
zainteresowanych poszerzaniem swoich kompetencji literackich.
PROGRAM STUDIÓW

Zakres kształcenia

Studia przeznaczone dla osób zainteresowanych tłumaczeniem literatury pięknej oferują uczestnikom zajęcia w zakresie praktyki i teorii przekładu literackiego:
wykłady – przegląd doktryn przekładowych i podstawy interpretacji dzieła literackiego; prawo autorskie
konwersatoria – analiza współczesnej literatury polskiej oraz przybliżenie podstawowych zagadnień praktycznej stylistyki języka polskiego
warsztaty przekładowe – najważniejsza część kursu, gdzie uczestnicy mają możność nie tylko poznania metod i trybu pracy znanych tłumaczy literatury, zarazem wykładowców Katedry, ale przede wszystkim dokonywania pod ich okiem własnych prób przekładowych
ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 196
Praca dyplomowa, której wykonanie stanowi warunek otrzymania świadectwa ukończenia Studiów, polega na wykonaniu przekładu co najmniej jednego spośród grupy tekstów zaproponowanych uczestnikom przez współpracujące z Katedrą UNESCO wydawnictwa.
KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ SŁUCHACZA
OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA
Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego.

Absolwent studiów podyplomowych powinien:
Twórczo interpretować teksty literackie różnych rodzajów i gatunków
identyfikować i rozumieć ich budowę stylistyczną, zastosowane konwencje literackie oraz cechy gatunkowe
Sprawnie i twórczo posługiwać się współczesną polszczyzną w oddawaniu treści dzieła obcojęzycznego
Rozpoznawać i stosować w praktyce różne style literackie
Sprawnie analizować tekst obcojęzyczny pod kątem trudności i wyzwań translatologicznych
Pokonywać te trudności z użyciem różnorodnych metod przekładowych
Dostrzegać i twórczo korygować błędy w przekładach tekstów literackich
Tworzyć przekłady tekstów literackich i humanistycznych, spełniające podstawowe wymagania stawiane takim tekstom przez wydawców
Akceptować swoje ograniczenia w zakresie przekładu literackiego, traktowanego jako sztuka czy twórczość literacka
Znać i rozumieć sposób funkcjonowania tekstu przekładanego w kulturze

 

Realizacja: desi9n.pl