Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych w zakresie Weterynarii

Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych w zakresie weterynarii przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich o kierunku Weterynaria, znających w stopniu zaawansowanym język angielski oraz posiadających predyspozycje do wykonywania zawodu tłumacza, potwierdzone pomyślnym wynikiem egzaminu wstępnego.
W roku akad. 2011/2012 przewiduje się otwarcie jednej grupy, która powstaje przy co najmniej 15 zakwalifikowanych kandydatach.

Zajęcia obywają się przez dwa dni w tygodniu w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych oraz dodatkowo w środy w I semestrze (listopad 2011 – styczeń 2012).

Studia kończą się egzaminem dyplomowym pisemnym. Słuchacze zdają egzamin końcowy polegający na tłumaczeniu pisemnym wybranych tekstów dla których podstawą są teksty przerabiane w czasie całego roku akademickiego.

Zakres kształcenia:
Terminologia, semantyka i podstawy juryslingwistyki (wykład) 10 godz.
Gramatyka i stylistyka języka polskiego (wykład) 10 godz
Adiustacja tekstu (wykład) 6 godz.
Wprowadzenie do wiedzy o Unii Europejskiej (wykład)10 godz.
Gramatyka i stylistyka języka polskiego 20 godz
Narzędzia CAT (praca tłumacza z komputerem) 16 godz
Technical writing oraz elementy adiustacji 16 godz.
Tłumaczenia streszczające i prasowe 14 godz.
Tłumaczenia tekstów unijnych 20 godz.
Tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych 16 godz.
Tłumaczenia tekstów naukowych 10 godz.
Tłumaczenie ustne liaison 20 godz.
Tłumaczenie: Ochrona zdrowia zwierząt gospodarskich 12 godz.
Tłumaczenie: Rozród i andrologia zwierząt 10 godz.
Tłumaczenie: Choroby zakaźne zwierząt i ich rozpoznawanie 12 godz.
Tłumaczenie: Chirurgia zwierząt towarzyszących i domowych 12 godz.
Tłumaczenie: Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich i towarzyszących 12 godz.
Tłumaczenie: Schorzenia metaboliczne zwierząt, żywienie, dietetyka 10 godz.
Tłumaczenie: Regulacja zaburzeń procesów fizjologiczno-endokrynologicznych u zwierząt 10 godz.
Tłumaczenie: Zdrowie zwierząt i ludzi, zoonozy 12 godz.
Tłumaczenie: Higiena produktów pochodzenia wierzęcego 12 godz
Tłumaczenie: Administracja i prawo weterynaryjne 10 godz.
ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH 280

Egzamin wstępny polega na tłumaczeniu tekstów na język angielski i z języka angielskiego oraz na teście wiedzy ogólnej (w języku polskim). Egzamin odbędzie się w dniu 3 września 2011.

Rejestracja na stronie www.erk.uj.edu.pl w dniach 16 – 30 sierpnia 2011

Opłata za studia wynosi 4800 zł.
Słuchacze składają dokumenty po zakwalifikowaniu się na studia: odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, 3 fotografie, ksero dowodu osobistego

nowe studia artykuł

Realizacja: desi9n.pl