Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Kontakt

Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową

30-110 Kraków, ul. Czapskich 4

tel. 12 663-38-26

fax 12 663-38-42

e-mail: podyplomowe.unesco@uj.edu.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
dr Artur Czesak   artur.czesak@uj.edu.pl

dyżur Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej ul. Czapskich 4 pok. 206, tel 12 663-38-63
w dniach:
23 sierpnia 2011 w godz. 16.00-18.00,
26 sierpnia 2011 w godz. 8.30-10.00.

Projekt: desi9n.pl