Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Informacje dla kandydatów

ZAPRASZAMY: 

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych Specjalizacja z jednym językiem obcym

  WYDZIAŁ Wydział Filologiczny
  JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową
  NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych Specjalizacja z jednym językiem obcym (znajomość czynna)
  OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE (całość) 6000 zł
  DANE TELEADRSOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA PODYPLOMOWE  
  adres 31-007 Kraków, ul. Czapskich 4
  telefon 12 663 – 38-26
  fax 12 663 – 38-42
  e-mail podyplomowe.unesco@uj.edu.pl
  strona WWW http://www.unesco.uj.edu.pl
  DNI I GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU Poniedziałek – piątek godz. 10.30 – 13.30
  LICZBA SEMESTRÓW 2 semestry
  JĘZYK WYKŁADOWY Wymagana biegła czynnaznajomość jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.Język wykładów wspólnych dla grup językowych: polski
  KRYTERIA KWALIFIKACJI SŁUCHACZY Egzamin wstępny składa się z dwóch części: 1. testu pisemnego (obszernego tematycznie), sprawdzającego wiedzę i kulturę ogólną kandydata, 2. sprawdzianu znajomości języka obcego wybranego przez kandydata
  LIMIT PRZYJĘĆ Lista rankingowa, maksymalna ilość osób w każdej grupie językowej: 15
  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW (od … do …)

Rejestracja na stronie www.erk.uj.edu.pl w dniach 16 – 28 sierpnia 2013. Egzaminy wstępne rozpoczną się 2 września 2013.

  WYMAGANE DOKUMENTY Słuchacze składają dokumenty po zakwalifikowaniu się na studia: podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, 2 fotografie, ksero dowodu osobistego
  OPIS STUDIÓW (m.in. kiedy i w jakich godzinach odbywają się zajęcia) Nabór do grup z językiem: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim. Zajęcia przez dwa dni weekendowe: piątek, sobotę lub niedzielę w zależności od grupy językowej. Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym.
  PROGRAM STUDIÓW

Zakres kształcenia:

Tłumaczenie ustne (język polski ↔język obcy) 200 godz.
Stylistyka języka polskiego 30 godz.
Wprowadzenie do wiedzy o Unii Europejskiej 10 godz.
Szkolenie głosu 10 godz.
Retoryka komunikacyjna 12 godz.
Tłumacz jako mówca10 godz.
Praca tłumacza z komputerem 4 godz.
Sporządzenie notatek w tłumaczeniu konsekutywnym
14 godz.
ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH 290
  Ogólne cele kształcenia Absolwent powinien znać:
• Poszczególne rodzaje tłumaczenia konferencyjnego
• Zasady współpracy tłumaczy symultanicznych.
• Techniki poszczególnych rodzajów tłumaczenia konferencyjnego.
• Różne rodzaje dyskursu tłumaczonego konsekutywnie lub symultanicznie
• Sposoby indywidualnego ćwiczenia sprawności w zakresie tłumaczenia konferencyjnego.
• Sposoby przygotowanie się merytorycznego i leksykalnego do świadczenia, jakie zostało u tłumacza zamówione
• Sposoby pogłębiania własnej kultury ogólnej niezbędnej w rozwoju kompetencji tłumacza konferencyjnego.
• „Kodeks” tłumacza konferencyjnego, na który składa się: a) zobowiązanie do poufności; b) uczciwość i rzetelność przekazywanej treści c) właściwe zachowanie; d) właściwy wygląd (strój); e) punktualność, lojalność i dyspozycyjność w stosunku do zleceniodawcy.
Absolwent powinien akceptować: własne ograniczenia i konieczność ustawicznego rozwijania swoich umiejętności; ograniczenia i warunki zewnętrzne wynikające z pracy tłumacza konferencyjnego.
  KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ SŁUCHACZA Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w agendach Unii Europejskiej
  OKREŚLENIE OBSZARU KSZTAŁCENIA do którego przyporządkowane są studia podyplomowe Studia podyplomowe dla tłumaczy w zakresie tłumaczenia ustnego przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów magisterskich znających przynajmniej jeden język obcy w stopniu zaawansowanym oraz posiadających predyspozycje do wykonywania zawodu tłumacza, potwierdzone pomyślnym wynikiem egzaminu wstępnego. Przewiduje się otwarcie dwóch specjalizacji:
- ze znajomością jednego języka obcego (znajomość aktywna)
- ze znajomością dwóch języków obcych (znajomość bierna)
Dla zainteresowanych studentów istnieje możliwość prowadzenia zajęć również z wybranego trzeciego języka obcego (znajomość bierna)
  UWAGI Możliwość ubiegania się o stypendium przyznawane przez Komisję Europejską, informacje na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm
    Dla zainteresowanych możliwość dodatkowych zajęć:
 z drugiego języka obcego (znajomość bierna) Tłumaczenie ustne (język obcy → język polski) 100 godz.
lub
z drugiego języka obcego (znajomość czynna)
Tłumaczenie ustne (język obcy ↔ język polski) 100 godz.
 

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych Specjalizacja z dwoma językami obcymi

  WYDZIAŁ Wydział Filologiczny
  JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową
  NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Konferencyjnych Specjalizacja z dwoma językami obcym (znajomość bierna)
  OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE (całość) 6000 zł
  DANE TELEADRSOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA PODYPLOMOWE  
  adres 31-007 Kraków, ul. Czapskich 4
  telefon 12 663 – 38-26
  fax 12 663 – 38-42
  e-mail podyplomowe.unesco@uj.edu.pl
  strona WWW http://www.unesco.uj.edu.pl
  DNI I GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU Poniedziałek – piątek godz. 10.30 – 13.30
  LICZBA SEMESTRÓW 2 semestry
  JĘZYK WYKŁADOWY Wymagana biernaznajomość dwóch języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Język wykładów wspólnych dla grup językowych: polski

Od roku 2012/2013 nowe języki:
serbski+chorwacki, czeski+słowacki, ukraiński+rosyjski
  KRYTERIA KWALIFIKACJI SŁUCHACZY Egzamin wstępny składa się z dwóch części: 1. testu pisemnego (obszernego tematycznie), sprawdzającego wiedzę i kulturę ogólną kandydata, 2. sprawdzianu znajomości dwóch języków obcych wybranych przez kandydata
  LIMIT PRZYJĘĆ Lista rankingowa, maksymalna ilość osób w każdej grupie językowej: 15
  TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW (od … do …) Rejestracja na stronie www.erk.uj.edu.pl w dniach 16 – 28 sierpnia 2013. Egzaminy wstępne rozpoczną się 2 września 2013.
  WYMAGANE DOKUMENTY Słuchacze składają dokumenty po zakwalifikowaniu się na studia: opodanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata, dpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, 2 fotografie, ksero dowodu osobistego
  OPIS STUDIÓW (m.in. kiedy i w jakich godzinach odbywają się zajęcia) Nabór do grup z językiem: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim oraz chorwackim, serbskim, czeskim, słowackim, ukraińskim. Zajęcia przez dwa dni weekendowe: piątek, sobotę lub niedzielę w zależności od grupy językowej. Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym.
  PROGRAM STUDIÓW

Zakres kształcenia:

Tłumaczenie ustne (język obcy1 → język polski) 100 godz.
Tłumaczenie ustne (język obcy2 → język polski) 100 godz.
Stylistyka języka polskiego 30 godz.
Wprowadzenie do wiedzy o Unii Europejskiej 10 godz.
Szkolenie głosu 10 godz.
Retoryka komunikacyjna 12 godz.
Tłumacz jako mówca 10 godz.
Praca tłumacza z komputerem 4 godz.
Sporządzenie notatek w tłumaczeniu konsekutywnym
14 godz.
ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH 290
  OKREŚLENIE OBSZARU KSZTAŁCENIA do którego przyporządkowane są studia podyplomowe Studia podyplomowe dla tłumaczy w zakresie tłumaczenia ustnego przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów magisterskich znających przynajmniej dwa języki obce w stopniu zaawansowanym oraz posiadających predyspozycje do wykonywania zawodu tłumacza, potwierdzone pomyślnym wynikiem egzaminu wstępnego.
Przewiduje się otwarcie dwóch specjalizacji:
- ze znajomością jednego języka obcego (znajomość aktywna)
- ze znajomością dwóch języków obcych (znajomość bierna)
Dla zainteresowanych studentów istnieje możliwość prowadzenia zajęć również z wybranego trzeciego języka obcego (znajomość bierna)
  Ogólne cele kształcenia Absolwent powinien znać:
• Poszczególne rodzaje tłumaczenia konferencyjnego
• Zasady współpracy tłumaczy symultanicznych.
• Techniki poszczególnych rodzajów tłumaczenia konferencyjnego.
• Różne rodzaje dyskursu tłumaczonego konsekutywnie lub symultanicznie
• Sposoby indywidualnego ćwiczenia sprawności w zakresie tłumaczenia konferencyjnego.
• Sposoby przygotowanie się merytorycznego i leksykalnego do świadczenia, jakie zostało u tłumacza zamówione
• Sposoby pogłębiania własnej kultury ogólnej niezbędnej w rozwoju kompetencji tłumacza konferencyjnego.
• „Kodeks” tłumacza konferencyjnego, na który składa się: a) zobowiązanie do poufności; b) uczciwość i rzetelność przekazywanej treści c) właściwe zachowanie; d) właściwy wygląd (strój); e) punktualność, lojalność i dyspozycyjność w stosunku do zleceniodawcy.
Absolwent powinien akceptować: własne ograniczenia i konieczność ustawicznego rozwijania swoich umiejętności; ograniczenia i warunki zewnętrzne wynikające z pracy tłumacza konferencyjnego.
  KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ SŁUCHACZA Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w agendach Unii Europejskiej
  UWAGI Możliwość ubiegania się o stypendium przyznawane przez Komisję Europejską, informacje na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/scic/cooperation-with-universities/interpretation-bursaries/index_en.htm
    Dla zainteresowanych możliwość dodatkowych zajęć:
 z drugiego języka obcego (znajomość bierna) Tłumaczenie ustne (język obcy → język polski) 100 godz.
lub
z drugiego języka obcego (znajomość czynna)
Tłumaczenie ustne (język obcy ↔ język polski) 100 godz.
 
Wykonanie: Strony dla Firm