Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych

Studia podyplomowe dla tłumaczy w zakresie tłumaczenia pisemnego przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów magisterskich lub licencjackich znających jeden język obcy w stopniu zaawansowanym oraz posiadających predyspozycje do wykonywania zawodu tłumacza, potwierdzone pomyślnym wynikiem egzaminu wstępnego.

Prowadzimy nabór do następujących grup językowych: angielska, francuska, hiszpańska, niemiecka, rosyjska, ukraińska, włoska.

Egzamin wstępny składa się z tłumaczenia tekstów na język obcy i z języka obcego oraz testu wiedzy ogólnej.

Zajęcia odbywaj się przez dwa popołudnia w tygodniu, od godz. 16.00 (ćwiczenia) i od 18.00 (wykłady).  Szczegóły w linku Harmonogramy

Studia kończą się egzaminem dyplomowym pisemnym.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w biurach tłumaczeń i wszelkich innych instytucjach zatrudniających tłumaczy (także za granicą).

Realizacja: desi9n.pl