Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Studia doktoranckie

W zakresie przekładoznawstwa i komunikacji międzykulturowej prowadzone są przez KATEDRĘ UNESCO DO BADAŃ NAD PRZEKŁADEM I KOMUNIKACJĄ MIEDZYKULTUROWĄ w ramach Wydziałowych Studiów Doktoranckich przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Słuchaczy studiów stacjonarnych obowiązuje Regulamin tego Studium).

 

Administracja

Dziekanat Wydziału Filologicznego
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
tel. 012 422 10 33 wew 1158
tel 012 663 11 58
email: filolog@adm.uj.edu.pl
web: www.filg.uj.edu.pl

 

Sekretarz Studiów Doktoranckich

Dr Ewa Data-Bukowska

Warunki i kryteria klasyfikacji na studia stacjonarne: Kandydaci posiadający tytuł zawodowy magistra filologii polskiej lub obcej, lub absolwenci innych kierunków humanistycznych, przyjmowani są na podstawie wyników konkursowej rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę prowadzi komisja złożona z profesorów Wydziału Filologicznego i powołana przez Dziekana. Rozmowa dotyczy tematu i zakresu planowanej pracy doktorskiej oraz ogólnych zainteresowań kandydata i odbywa się z udziałem zaproszonego opiekuna naukowego, który przedstawia kandydata członkom komisji. W razie nieobecności opiekuna, funkcję tę przejmuje przewodniczący komisji.

Doktoranci odbywający studia na innych uczelniach mają prawo uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez KATEDRĘ UNESCO poza ogólnym programem studiów doktoranckich w dowolnym wymiarze, na zasadzie odpłatności za wybrane moduły. Na mocy odpowiednich porozumień, moduły zaliczone w Katedrze mogą być zaliczane na poczet studiów doktoranckich w macierzystej jednostce.

Katedra UNESCO przyznaje rocznie jedno stypendium w przewidzianej przepisami wysokości; jest ono przeznaczone dla doktoranta przygotowującego pracę doktorską o tematyce zgodnej z programem badań prowadzonych w Katedrze.
Dodatkowe informacje:

 

Sekretariat Katedry UNESCO

ul. Czapskich 4 II piętro
31 110 Kraków
tel. 0 12 663 38 26
e-mail: katedra.unesco@uj.edu.pl

Wykonanie: Strony dla Firm