Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Studia magisterskie

OGŁOSZENIE:

ZAPISY NA OPCJE POPRZEZ USOS W DNIACH: 24-27.09.2013

Studia II stopnia (stacjonarne) kierunek: KULTUROZNAWSTWO, specjalność: lingwistyka, specjalizacja: przekład i komunikacja międzykulturowa dla absolwentów studiów I stopnia (kierunek filologia, kulturoznawstwo).

EMT – informacja

 

Kryteria przyjęcia:

 1. Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata):
  • na kierunkach filologia, lingwistyka stosowana, kulturoznawstwo – grupa 1,
  • na kierunkach europeistyka, filozofia, socjologia, dziennikarstwo – grupa 2.

  „Dodatkowym kryterium formalnym jest”: Polacy: znajomość języków obcych potwierdzona certyfikatami lub informacjami w suplemencie do dyplomu: język angielski – poziom C1, pozostałe języki – poziom B2. Cudzoziemcy ubiegający się na zasadach dla obywateli polskich: poświadczona znajomość języka polskiego w piśmie (minimum poziom C1)

  • Kandydaci nieposiadający odpowiednich dokumentów mogą uzyskać certyfikat w Jagiellońskim Centrum Językowym www.jcj.uj.edu.pl
 2. test wiedzy ogólnej i przydatności do wykonywania zawodu tłumacza (rozmowa dotycząca aktualnych zagadnień związanych z sytuacją społeczną, polityczną i kulturalną Polski oraz krajów obszaru językowego właściwego dla języka wybranego przez kandydata), kandydat wybiera język przed przystąpieniem do egzaminu;
 3. podstawowa umiejętność obsługi komputera: edytora tekstów, umiejętność gromadzenia informacji z Internetu (poświadczona wpisem w indeksie ze studiów I stopnia lub oświadczeniem kandydata, że taką wiedzę posiada).

Praca magisterska będzie mieć następujące formy:

 1. własny przekład z obszernym komentarzem zawierającym elementy teorii (przekład i kulturoznawstwo) LUB
 2. glosariusz tematyczny z obszernym komentarzem zawierającym elementy teorii (przekład i kulturoznawstwo) LUB
 3. porównanie przekładu z oryginałem (obszerny tekst użytkowy lub literacki)

Egzamin dyplomowy będzie obejmować następujące elementy:

 1. obrona pracy
 2. zadanie z zakresu tłumaczenia pisemnego
 3. zagadnienia teoretyczne z zakresu przekładoznawstwa o kulturoznawstwa

Studia będą prowadzone w koordynacji z europejskim programem studiów dla tłumaczy (EMT)).

Program (dla rocznika 2011-2013):

Rok I (60 ECTS)
 1. Seminarium magisterskie (8 ECTS)
 2. Zajęcia specjalizacyjne (filozofia i antropologia kultury) (8 ECTS)
 3. Wstęp do teorii i pragmatyki przekładu (2 ECTS)
 4. Praca z komputerem (bazy danych, glosariusze, (lokalizacja) (3 ECTS)
 5. Tłumaczenie pisemne (jęz. polski: 1.język obcy: teksty informacyjne i naukowe) (6 ETCS)
 6. Tłumaczenie pisemne (jęz. polski : 2. jęz. Obcy: teksty informacyjne i naukowe (3 ECTS)
 7. Technical writing (3 ECTS)
 8. Gramatyka i stylistyka polska (5 ECTS)
 9. Wykład monograficzny (estetyka w studiach przekładowych) (2 ECTS)
 10. Praktyka (2 tygodnie), (5 ECTS)

(+ 15 ECTS = kursy opcyjne do wyboru przez studenta)

Rok II (60 ECTS)
 1. Seminarium magisterskie (8 ECTS)
 2. Zajęcia specjalizacyjne (filozofia i antropologia kultury) (8 ECTS)
 3. Praca z komputerem: CAT (3 ECTS)
 4. Tłumaczenie pisemne (jęz. pol.: 1. jęz. obcy; teksty prawnicze, ekonomiczne, turystyczne, unijne, finanse i bankowość) (6 ECTS)
 5. Tłumaczenie pisemne (jęz. pol.: 2. jęz. obcy; teksty prawnicze, ekonomiczne, turystyczne, unijne, finanse i bankowość) (5 ECTS)
 6. Wykład monograficzny (metodologia badań kulturo- i przekładoznawczych) (2 ECTS)
 7. Tłumaczenie konferencyjne (1.jęz. obcy) (4 ECTS)
 8. Praca magisterska (18 ECTS)

(+ 6 ETCS = kursy opcyjne do wyboru przez studenta)

Kursy opcyjne:

(Listy kursów opcyjnych dostarczają poszczególne Instytuty)
Kurs 30 godz = 2/3 ETCS; wartość kursu i wymagania określa prowadzący

Propozycje tematyczne:
 1. literatura porównawcza
 2. literatura w kontekście dyskursu międzykulturowego
 3. przekład na potrzeby prasy i mediów
 4. przekład na potrzeby filmu (napisy, dubbing, voice-over)
 5. przekład literacki: proza
 6. przekład literacki: poezja
 7. językoznawstwo
 8. komunikacja niewerbalna
 9. retoryka komunikacyjna, etc.


 

Realizacja: desi9n.pl