Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Dokumenty dla magistrantów


UWAGA MAGISTRANCI!!!

 

Osoby, które chcą bronić pracę magisterską w LIPCU 2013, proszone są oddać promotorowi gotową pracę do 31 maja 2013 r.

Osoby, które chcą bronić pracę magisterską we WRZEŚNIU LUB PAŹDZIERNIKU 2013, proszone są oddać promotorowi gotową pracę do 30 czerwca 2013 roku.

Ponadto, osoby powtarzające seminarium z powodu niezłożenia pracy magisterskiej w ubiegłym roku akademickim, proszone są o stały kontakt z promotorem pracy.

JĘZYK OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ

 Obrona pracy magisterskiej odbywa się w języku innym niż napisana została praca, czyli na zasadzie: praca napisana w języku angielskim lub w innym języku obcym, obrona w języku polskim. Praca napisana w języku polskim, obrona w języku angielskim.


Przed złożeniem pracy magisterskiej, każdy magistrant ma obowiązek, po pierwsze:

- przesłać mailem na adres: aleksandra.rosadzinska@uj.edu.pl następujące informacje:

1. tytuł pracy (w języku pracy),

2. nazwisko promotora,

3. informację na jaką kwotę wygenerować numer konta za dyplom ( 60 zł- w j. polskim, 100 zł – komplet z odpisem w j. angielskim)

- złożyć sekretariacie Katedry UNESCO:

1. JEDEN wydrukowany z APD (zgodnie z zarządzeniem nr 39 Rektora z 11.04.2011 http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39) i oprawiony (może być zbindowany) EGZEMPLARZ PRACY MAGISTERSKIEJ zawierający:
a) 2 strony tytułowe:

b) streszczenia (jeśli praca jest w języku polskim lub w języku angielskim obowiązują streszczenia w języku polskim i w języku angielskim; jeśli praca jest w języku innym niż język polski i język angielski obowiązują 3 streszczenia: w języku polskim, w języku angielskim i w języku pracy).

2. OŚWIADCZENIE o samodzielnym napisaniu pracy magisterskiej (dostępne tutaj)

3. OŚWIADCZENIE  w sprawie praw autorskich (generuje się po „wrzuceniu” pracy do APD)

4. ZŁOŻENIE PŁYTY z pracą magisterską do biblioteki Katedry UNESCO.

5. WNIOSEK o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (dostępny tutaj).

6. ZDJĘCIA DYPLOMOWE- 4 sztuki (5 sztuk, gdy absolwent odbiera odpis w języku angielskim).

7. POTWIERDZENIE dokonania opłaty za dyplom  (60 zł – dyplom w języku polskim, 100 zł -  gdy absolwent odbiera odpis w języku angielskim).

8. INFORMACJĘ na piśmie dotyczącą szczególnych osiągnięć studenta w trakcie studiów w Katedrze UNESCO (np. przynależność do kół naukowych, udział w konferencjach itp.), ww. informacje w języku polskim i w języku angielskim przesłane na maila: aleksandra.rosadzinska@uj.edu.pl

9. Magistranci proszeni są o wypełnienie formularza „Badania losów zawodowych absolwentów UJ” (dostępne tutaj).

Realizacja: desi9n.pl