Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Rekrutacja

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2013/2014:

Rekrutacja odbywa się poprzez system ERK     www.erk.uj.edu.pl

kierunek: LINGWISTYKA, specjalność: PRZEKŁAD I KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

 

Terminy rejestracji w systemie ERK: 29 maja-14 lipca

 

Terminy rozmowy kwalifikacyjnej: 18-19lipca

 

Ogłoszenie listy rankingowej: 24 lipca

 

Wpisy na studia: 25-29 lipca

 

Opłata rekrutacyjna: 75 zł.

 

Wykonanie: Strony dla Firm