Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Studium Przekładu Literackiego

Od roku akad. 2011/2012 Studium Przekładu Literackiego zostaje zamknięte.

Zapraszamy na Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Literatury! Nabór na rok 2011/2012.

 

Studium Przekładu Literackiego jest jedynym w Polsce akademickim programem kształcenia tłumaczy tekstów literackich. W trakcie rocznych studiów słuchacze mają okazję pracować z wybitnymi polskimi tłumaczami literatury pięknej, a także tekstów naukowych, artystycznych i publicystycznych. Zajęcia w Studium Przekładu Literackiego mają charakter warsztatów, co daje niepowtarzalną okazję bezpośredniego zmierzenia się z wyzwaniami, jakie w swojej pracy napotykają tłumacze, zwłaszcza że główny nacisk położony jest na pracę indywidualną słuchaczy. System modułowy – każdy z naszych wykładowców prowadzi cykl czterech spotkań – pozwala na zapoznanie się z różnorodnością stylów pracy oraz osobowości twórczych znanych tłumaczy, jak również daje możliwość spotkania z literaturą różnych czasów, stylów i poetyk. Tłem dla warsztatów są prowadzone przez cały rok zajęcia z zakresu praktycznej stylistyki języka polskiego oraz współczesnej literatury polskiej. Uczestnicy studium mają także okazję wysłuchać wykładów z zakresu prawa autorskiego oraz współpracy tłumacza z wydawnictwem. Naszymi wykładowcami są uznani tłumacze literatury na język polski, a okazjonalnie także tłumacze polskiej literatury na języki obce. Mieliśmy zaszczyt gościć u nas m. in. Elżbietę Tabakowską, Jerzego Jarniewicza, Leszka Englekinga, Ewę Rajewską, Jadwigę Piątkowską, Agnieszkę Pokojską, a także Antonię Lloyd-Jones i Billa Johnstona.

Studium współpracuje z kilkoma ważnymi wydawcami literatury pięknej, dzięki czemu praca dyplomowa – dłuższy projekt przekładowy – jest oceniana nie tylko przez wykładowców, ale także przez niezależnych ekspertów: redaktorów takich oficyn jak Znak, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Media Rodzina. Dzięki tej współpracy wielu naszych absolwentów otrzymało zlecenia przekładowe i podjęło współpracę z renomowanymi wydawnictwami.

Zajęcia Studium Przekładu Literackiego odbywają się w systemie zjazdów, co dwa tygodnie w piątki i soboty.

W roku akademickim 2010/2011 otwieramy sekcje języka angielskiego i hiszpańskiego.

Wykładowcy Studium Przekładu Literackiego w roku 2010/2011

Xavier Farré

Tłumaczy z polskiego i słoweńskiego na hiszpański i na kataloński. Wydał m. in. przekłady Barbarzyńcy w ogrodzie i Martwej natury z wędzidłem Zbigniewa Herberta oraz obszerną antologię wierszy Czesława Miłosza na kataloński (obecnie przygotowuje jej edycję hiszpańską), cztery tomy wierszy Adama Zagajewskiego. Jest także tłumaczem sztuk teatralnych, m.in. Ingmara Villqista, Anny Burzyńskiej i Krystiana Lupy (pięć sztuk w jego wersjach). Ze słoweńskiego tłumaczył powieść Lojze Kovačiča oraz twórczość Aleša Debeljak. Wydał cztery tomiki własnych wierszy.

dr Jarosław Fazan

dr Maria Filipowicz-Rudek

Iberystka, badaczka literatury i przekładu. Adiunkt w Zakładzie Przekładoznawstwa Instytutu Filologii Romańskiej UJ. Współredaktor translatologicznego rocznika Między oryginałem a przekładem. Od piętnastu lat zajmuje się kulturą i literatura Galicji, kierując Centro de Estudos Galegos na UJ. Opublikowala Almanach Galicyjski, (2003, 2007), periodyk poświecony kulturze i literaturze Galicji oraz tom Policromía (2007) dotyczący języków i kultur mniejszościowych Płw. Iberyjskiego w studiach polskich. Wiceprzewodnicząca Asociación Internacional de Estudos Galegos. Tłumaczka i popularyzatorka literatury hiszpańskiej i galicyjskiej, poezji i prozy m.in. José Hierro, Claudio Rodríguez, Álvaro Cunquiero, Rafael Dieste, Manuel Rivas.

dr Magda Heydel

Polonistka, anglistka, tłumaczka, translatolożka, krytyk literacki. Tłumaczyła m.in. powieści i dzienniki Virginii Woolf, eseje i poezję Seamusa Heaneya oraz Dereka Walcotta, opowiadania Teda Hughesa, szkice T.S. Eliota i Czesława Miłosza. Autorka książek Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (2002) oraz Współczesne teorie przekładu. Antologia (2009). Publikowała m.in. w „Literaturze na Świecie”, „Tygodniku Powszechnym”, „Dekadzie Literackiej” i dwutygodniku.com. Redaktor naczelna pisma „Przekładaniec”, poświęconego zagadnieniom tłumaczenia literackiego. Kierownik Studium Przekładu Literackiego w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Uczy w Instytucie Anglistyki UJ.

dr Agata Hołobut

Asystent w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, absolwentka studiów doktoranckich w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową. Interesuje się teorią i krytyką przekładu, sztukami wizualnymi oraz językoznawstwem kognitywnym. Od pięciu lat prowadzi zajęcia z zakresu tłumaczenia pisemnego i przekładoznawstwa. Współpracuje również z Wydziałem Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Przekłady poetyckie (E.E. Cummings, David Gascoyne, Gwyneth Lewis) publikowała w Przekładańcu oraz Literaturze na Świecie. Tłumaczy teksty naukowe dla Wydawnictwa Universitas oraz Wydawnictwa Naukowego PWN.

Katarzyna Janusik

Absolwentka anglistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, redaktorka, tłumaczka. Kieruje Redakcją Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej w wydawnictwie Znak, pracowała też w redakcji brytyjskiego wydawnictwa Orion. Przekłada głównie literaturę dziecięcą (m. in. Marzyciela Iana McEwana).

dr Dorota Korwin-Piotrowska

Ukończyła polonistykę na UJ, obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Lingwistyki Komputerowej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, wykłada poetykę i retorykę. Interesuje się pograniczem językoznawstwa i poetyki, zwłaszcza poetyką kognitywną i tekstologią. Jest autorką dwóch prac naukowych: Problemy poetyki opisu prozatorskiego (2001) i Powiedzieć świat. Kognitywna analiza tekstów literackich na przykładach (2006), właśnie przygotowuje do druku podręcznik do poetyki. Wydała również dwa tomiki wierszy: Kolor tego, co nie istnieje (2002) oraz Podróż do Oddo (2008), a także zbiorek mikroopowiadań Witajcie w realu! (2005).

dr Jan Rybicki

(b. 1963) Assistant Professor at the Institute of Modern Languages, Pedagogical University of Kraków, Poland; he also taught at Rice University, Houston, TX. His interests include translation, comparative literature and humanities computing (especially stylometry and authorship attribution). He has worked extensively (both traditionally and digitally) on Henryk Sienkiewicz and the translations of the Polish novelist’s works into English. Rybicki is also an active literary translator, with more than twenty translated novels. His translations include works by Kazuo Ishiguro, Pearl Buck, Kurt Vonnegut, William Golding, Nadine Gordimer, Francis Scott Fitzgerald, Kingsley Amis, Douglas Coupland, John le Carré, Chuck Barris, Kenzaburo Oe, Khaled Hosseini and Jeannette Winterson.

Agnieszka Pokojska,

Absolwentka anglistyki i Studium Literacko-Artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest tłumaczką i redaktorką. W latach 2000-2006 pracowała w redakcji wydawnictwa Znak. Współpracuje z wieloma pismami, wydawnictwami i instytucjami kultury. Tłumaczy głównie prozę z języka angielskiego na polski, m.in. takich autorów, jak Norman Mailer, Philip Pullman, Nell Freudenberger czy Zadie Smith. Zajmuje się także przekładem poezji: ostatnio w USA ukazał się tomik jej tłumaczeń Grzegorza Wróblewskiego. W Studium Przekładu Literackiego prowadzi warsztaty przekładu prozatorskiego od 2001 roku.

dr Klementyna Suchanow

Polonistka, iberystka, gombrowiczolog, okazjonalna tłumaczka, obecnie redaktorka w wydawnictwie Znak, podróżniczka. Autorka książki Argentyńskie przygody Gombrowicza oraz innych tekstów dot. życia i twórczości Witolda Gombrowicza. Stypendystka Fundacji Batorego, Beinecke Library oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współpracowniczka Instytutu Badań i Dokumentacji Literatury Polskiej. Tłumaczyła teksty Gombrowicza z języka hiszpańskiego, fragmenty Abaddona, Anioła Zagłady Ernesto Sábato, Virgilio Pinerę oraz książeczki dla dzieci z języka francuskiego.

Anna Topczewska

Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Warszawie, seminarium przekładu literatury pięknej w Sztokholmie oraz podyplomowych studiów dla tłumaczy konferencyjnych w Katedrze UNESCO UJ. Obecnie doktorantka w zakresie literatury hiszpańskiej na uniwersytecie w Lundzie. W latach 2004-2007 prowadziła działy iberyjski i skandynawski w „Literaturze na Świecie”, w latach 2008-2010 była członkiem Zespołu Tłumaczy gdańskiej nagrody „Europejski Poeta Wolności”. Tłumaczy literaturę piękną z hiszpańskiego, francuskiego, szwedzkiego, norweskiego i angielskiego. W dorobku ma przekłady m.in. powieści Roberto Bolano, José Carlosa Somozy, Heninga Mankella, Colette, Karin Fossum, Stiga Dagermana oraz poezji Wernera Aspenströma, Katariny Kieri, Pära Hanssona, Harry’ego Martinsona i Öyvinda Fahlströma.

Projekt: desi9n.pl