Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Wydawnictwa

Przekładaniec

Przekładaniec jest pismem poświęconym zagadnieniom przekładu literackiego rozumianego jako przenoszenie wartości z jednej sfery kulturowej w inną. Ukazujący się od roku 1995 półrocznik skierowany jest do badaczy zjawiska przekładu, tłumaczy i wszystkich zainteresowanych zagadnieniami transferu międzykulturowego. Na stronach Przekładańca znaleźć można omówienia istniejących przekładów, studia porównujące różne tłumaczenia tego samego dzieła, teorię przekładu, a także recenzje prac przekładoznawczych. Publikujemy również przekłady tekstów literackich z polskiego lub na polski, opatrzone komentarzami tłumaczy.

Więcej informacji na stronie www Przekładańca pod adresem: przekladaniec

Międzykulturowe Konteksty Kognitywizmu

Seria wydawnicza „Międzykulturowe Konteksty Kognitywizmu”, wydawana od 2003 w ramach współpracy między Katedrą i Wydawnictwem TAiWPN UNIVERSITAS. Seria ukazuje się w formie broszur i obejmuje polskie tłumaczenia prac autorów zagranicznych, poświęconych miedykulturowym aspektom współczesnych badań nad językiem, podejmowanych w teorii kognitywnych. Redaktor serii: prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska.

Wydawnictwo UNIVERSITAS

Studies in Polish Linguistics

Czasopismo Studies in Polish Linguistics stawia sobie za cel publikację w języku angielskim prac dotyczących wszystkich dziedzin językoznawstwa teoretycznego, kładąć nacisk na język polski. Stworzenie forum dyskusyjnego dla polskich i zagranicznych językownawców zainteresowanych polszczyzną – to była główna motywacja jaka przyświecała radzie redakcyjnej. Ponadto staraliśmy się udostępniać międzynarodowej społeczności naukowej osiągnięcia polskiego językoznawstwa. Redakcja zamierza udostępniać łamy Studies dla prezentowania wyników badań, które mieszczą się w ramach różnych nurtów teoretycznych, nie czyniąć preferencji dla żadnego konkretnego modelu.
Czasopismo zamieszcza polskie streszczenia artykułów i polskie wersje słów kluczowych.
Jest ono uwzględniane w dwu najistotniejszych bibliografiach językoznawczych: Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography i MLA Bibliography.

Więcej informacji na stronie www Studies in Polish Linguistics: SPL

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej

Celem Towarzystwa jest nieodpłatne prowadzenie działalności dydaktycznej, szkoleniowej i badawczej na rzecz środowiska akademickiego w dziedzinie badań nad językiem i komunikacji językowej.

Więcej informacji na stronie www: TERTIUM

Projekt: desi9n.pl