Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Międzykulturowe Konteksty Kognitywizmu

Seria wydawnicza „Międzykulturowe Konteksty Kognitywizmu”, wydawana od 2003 w ramach współpracy między Katedrą i Wydawnictwem TAiWPN UNIVERSITAS. Seria ukazuje się w formie broszur i obejmuje polskie tłumaczenia prac autorów zagranicznych, poświęconych miedykulturowym aspektom współczesnych badań nad językiem, podejmowanych w teorii kognitywnych. Redaktor serii: prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska.

Wydawnictwo UNIVERSITAS

Projekt: desi9n.pl