Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Kurs wstępny dla tłumaczy w zakresie języka i kultury niderlandzkiej

Zapraszamy na otwarty

KURS WSTĘPNY DLA TŁUMACZY W ZAKRESIE JĘZYKA I KULTURY NIDERLANDZKIEJ

Pierwsze zajęcia: 4 lutego 2013 godz. 16.00

Kurs obejmuje kształcenie w zakresie języka i kultury niderlandzkiej – charakter kształcenia umożliwia kursantom nabycie kompetencji w zakresie wiedzy o języku, historii i kulturze Holandii i Belgii.

Liczba godzin dydaktycznych 100.      Cena 2000 zł.

Zajęcia odbywają się w systemie: 100 godzin dydaktycznych w mieszanym trybie nauczania, tj. 80 godzin dydaktycznych bezpośrednich oraz 20 godzin dydaktycznych w formie e-learningowej. Zajęcia stacjonarne odbywają się w poniedziałki w godz. 16.00-19.15. Pierwsze spotkanie: 4 lutego, ostatnie spotkanie 1 lipca 2013 r.

Prowadzący zajęcia: Erik-Jan Kuipers

Wymagania wstępne: Złożenie dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie co najmniej A2. Decyduje kolejność zgłoszenia.

W trakcie kursu uczestnik poznaje:
- teoretyczne i praktyczne zasady gramatyki języka niderlandzkiego,
- język niderlandzki w mowie i w piśmie na poziomie B2,
- podstawowe zasady wykonywania tłumaczenia z j. niderlandzkiego na j. polski oraz z j. polskiego na j. niderlandzki,
- różnice językowe, historyczne i kulturowe pomiędzy krajami obszaru języka niderlandzkiego,
- różnice historyczne i kulturowe pomiędzy Polską i krajami obszaru języka niderlandzkiego.

Kurs kończy się egzaminem końcowym w zakresie języka niderlandzkiego oraz w zakresie historii i kultury niderlandzkiej.
Osoby zainteresowane kursem prosimy o kontakt podyplomowe.unesco@uj.edu.pl

kwestionariusz dla kandydatów tutajniderlandzki KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Projekt: desi9n.pl