Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych w zakresie weterynarii

WYDZIAŁ Wydział Filologiczny
JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych w zakresie weterynarii
OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE (całość) 4800 zł
DANE TELEADRSOWE JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ STUDIA PODYPLOMOWE
adres 31-007 Kraków, ul. Czapskich 4
telefon 12 663-38-26
fax 12 663 – 38-42
e-mail podyplomowe.unesco@uj.edu.pl
strona WWW http://www.unesco.uj.edu.pl
DNI I GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU Poniedziałek – piątek godz. 10.30 – 13.30
LICZBA SEMESTRÓW 2 semestry
JĘZYK WYKŁADOWY Język polski
KRYTERIA KWALIFIKACJI SŁUCHACZY Egzamin wstępny pisemny: tłumaczenie tekstów na język obcy i z języka obcego oraz test wiedzy ogólnej. Egzamin odbędzie się 31 sierpnia 2012
LIMIT PRZYJĘĆ Lista rankingowa, maksymalna ilość osób w grupie 15; minimalna ilość osób w grupie 12
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW (od … do …) Rejestracja na stronie www.erk.uj.edu.pl w dniach 16 - 28 sierpnia 2012
WYMAGANE DOKUMENTY Słuchacze składają dokumenty po zakwalifikowaniu się na studia: podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich w zakresie weterynarii, 2 fotografie, ksero dowodu osobistego
MATERIAŁY DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE Przykładowe materiały z egzaminów wstępnych z lat ubiegłych znajdują się na stronie http:// www.unesco.uj.edu.pl zakładka studia podyplomowe
OPIS STUDIÓW (m.in. kiedy i w jakich godzinach odbywają się zajęcia) Nabór do grupy z językiem: angielskim. Zajęcia przez dwa dni w tygodniu (soboty i niedziele). Studia kończą się egzaminem dyplomowym pisemnym
PROGRAM STUDIÓW

Zakres kształcenia:

Terminologia, semantyka i podstawy juryslingwistyki (wykład) 10 godz.

Gramatyka i stylistyka języka polskiego (wykład) 10 godz

Adiustacja tekstu (wykład)6 godz.

Wprowadzenie do wiedzy o Unii Europejskiej (wykład)10 godz.

Gramatyka i stylistyka języka polskiego 20 godz

Narzędzia CAT (praca tłumacza z komputerem)16 godz

Technical writing oraz elementy adiustacji 16 godz.

Tłumaczenia streszczające i prasowe 14 godz.

Tłumaczenia tekstów unijnych 20 godz.

Tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych 16 godz.

Tłumaczenia tekstów naukowych 10 godz.

Tłumaczenie ustne liaison 20 godz.

Tłumaczenie: Ochrona zdrowia zwierząt gospodarskich 12 godz.

Tłumaczenie: Rozród i andrologia zwierząt 10 godz.

Tłumaczenie: Choroby zakaźne zwierząt i ich rozpoznawanie 12 godz.

Tłumaczenie: Chirurgia zwierząt towarzyszących i domowych 12 godz.

Tłumaczenie: Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich i towarzyszących 12 godz.

Tłumaczenie: Schorzenia metaboliczne zwierząt, żywienie, dietetyka 10 godz.

Tłumaczenie: Regulacja zaburzeń procesów fizjologiczno-endokrynologicznych u zwierząt 10 godz.

Tłumaczenie: Zdrowie zwierząt i ludzi, zoonozy 12 godz.

Tłumaczenie: Higiena produktów pochodzenia wierzęcego 12 godz

Tłumaczenie: Administracja i prawo weterynaryjne 10 godz.

ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN DYDAKTYCZNYCH 280

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ SŁUCHACZA Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego
Wykonanie: Strony dla Firm