Uniwersytet Jagielloński Wydział Filologiczny

Ogłoszenia

Wykłady otwarte

Blog

Plan studiów 2012/2013

 

Plan studiów:

kierunek: Kulturoznawstwo, specjalność: lingwistyka-przekład i komunikacja międzykulturowa

studia stacjonarne II stopnia

I ROK

I  semestr

Lp.

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych

O/F

forma

zaliczenia

liczba godzin

punkty ECTS

1

Seminarium magisterskie

(do wyboru)

k

F

zal

30

4

2

Zajęcia specjalizacyjne

(do wyboru)

k

F

zal

30

4

3

Tłumaczenie pisemne A↔B (teksty informacyjne i naukowe)

ćw

O

zal

30

4

4

Gramatyka i stylistyka polska

ćw

O

zal

30

3

5

Praca z komputerem

ćw

O

zal na ocenę

30

3

6

Technical writing

ćw

O

zal na ocenę

30

3

7

Wstęp do teorii i pragmatyki przekładu

w

O

egz

30

3

8

Zajęcia opcyjne

ćw, k lub w

F

zal na ocenę

60

6

Łączna liczba godzin: 210 (kanon) + 60 (zajęcia opcyjne) = 290

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

II semestr:

Lp.

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych

O/F

forma

zaliczenia

liczba godzin

punkty ECTS

1

Seminarium magisterskie

(do wyboru)

k

F

zal

30

4

2

Zajęcia specjalizacyjne

(do wyboru)

k

F

zal

30

4

3

Tłumaczenie pisemne A↔B (teksty informacyjne i naukowe)

ćw

O

egz

45

5

4

Tłumaczenie pisemne C→A (teksty informacyjne i naukowe)

ćw

F

zal

30

3

5

Gramatyka i stylistyka polska

ćw

O

egz

30

3

6

Wykład monograficzny I

w

O

egz

30

3

7

Zajęcia opcyjne

ćw, k lub w

F

zal na ocenę

30

3

8

Praktyki

ćw

F

zal

50

5

Łączna liczba godzin: 195 (kanon) + 30 (zajęcia opcyjne) + 50 (praktyki) = 275

                                                                                                 Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

 

 

II ROK 

I  semestr

Lp.

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych

O/F

forma

zaliczenia

liczba godzin

punkty ECTS

1

Seminarium magisterskie

(do wyboru)

k

F

zal

30

4

2

Zajęcia specjalizacyjne

(do wyboru)

k

F

zal

30

4

3

Tłumaczenie pisemne A↔B (teksty prawnicze i ekonomiczne)

ćw

O

zal

30

4

4

Tłumaczenie pisemne C→A (teksty prawnicze i ekonomiczne)

ćw

F

zal

30

3

5

Komputer w pracy tłumacza

ćw

O

egz

30

3

6

Tłumaczenie konferencyjne

ćw

O

egz

30

2

7

Wykład monograficzny II

w

O

egz

30

3

8

Zajęcia opcyjne

ćw, k lub w

F

zal na ocenę

60

6

9

Ochrona własności intelektualnej

w

O

zal

-

1

Łączna liczba godzin: 210 (kanon) + 60 (zajęcia opcyjne) = 270

Łączna liczba punktów ECTS: 30

 

II semestr:

Lp.

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych

O/F

forma

zaliczenia

liczba godzin

punkty ECTS

1

Seminarium magisterskie

(do wyboru)

k

F

zal + praca mgr + egz

30

18

2

Zajęcia specjalizacyjne

(do wyboru)

k

F

zal

30

4

3

Tłumaczenie pisemne A↔B

(teksty prawnicze i ekonomiczne)

ćw

O

egz

45

5

4

Tłumaczenie pisemne C→A (teksty prawnicze i ekonomiczne)

ćw

F

egz

30

3

Łączna liczba godzin: 135

                                                                                                 Łączna liczba punktów ECTS: 30

O” – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów

„F” – przedmiot fakultatywny ograniczonego wyboru  (do wyboru z grupy przedmiotów)

Języki:  język A = język polski; język B = język angielski; język C = wybrany drugi język

 

 

Projekt: desi9n.pl